Aktuální inzerenti

Aktuální číslo

Obsah aktuálního čísla

Obsah aktuálního čísla

Tematické zaměření: Technologičnost konstrukce odlitků a vliv na jejich vady | topic: Technological design of castings and infl uence on their defects