Předplatné

Předplatné 2022 - ceny včetně DPH, poštovného a balného
Předplatné vyřizuje redakce - svaz@svazslevaren.cz, 739 516 529

ČR člen Svazu sléváren ČR     –  700 Kč/rok

ČR nečlen Svazu sléváren ČR – 850 Kč/rok

Jednotlivá čísla v prodeji nejsou

Autorský výtisk pro hlavního autora – 1 ks zdarma

Autorské výtisky navíc – 250 Kč/ks včetně DPH, poštovného a balného, s nutností objednávky před termínem uzávěrky
Distribuce Česká pošta s.p.
Distribuce do zahraničí: SUWECO CZ s.r.o.

Předplatné je možné zrušit nejpozději měsíc
před koncem kalendářního roku, jinak bude
automaticky obnoveno na další rok.

Objednat předplatné