Slévárenství 01-2023

Slévárenství 01-2023

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01-2023

 • ZE SVAZU SLÉVÁREN
  • 6 KOSTELKA, A.
  • Editorial
  • 7 HLAVINKA, J.
  • Ohlédnutí za minulostí i pohled dopředu
  • 8 HLAVINKA, J.
  • Indikátory slévárenské produkce
  • v zemích EU v prosinci 2022
  • 9 HLAVINKA, J.
  • Elmia Subcontractor 2022
 • TECHNOLOGIE
  • 10 LÁT, J.
  • Slovo garanta čísla
  • 10 ROSENKRANC, I.
  •  Foto čísla
  • 11-12 ROSENKRANC, I.
  • Veletrh FORMNEXT - 2022 nové inspirace
  • a výzvy pro slévárenské obory
  • 13-16 KROFT, L., SÝKORA, J., MAREK, V.
  • 3D tisk přináší zvýšenou životnost
  • obráběcích nástrojů
  • 17-19 CILEČEK, J.
  • Moderními odlitky a moderními
  • technologiemi proti ekonomické depres
  • 20-27 HARBORTH, A.
  • Použití průmyslové počítačové tomografie
  • k detekci a hodnocení pórovitosti podlesměrnice BGD P 203
 • PENÍZE
  • 29 MIERVA, P.
  • Přelomový rok 2023 – Dotace pokračují!!
 • LIDÉ VE SLÉVÁRENSTVÍ
  • 31 SEDLÁK, J.
  • Pět let od odchodu Ing. Jaroslava Chrásta, CSc
  • 32-34 Přehled bakalářských a diplomových prací z oblasti slévárenství v ČR a SR - výběr za roky 2021 a 2022
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 35-37 NIEMINEN, J.
  • Finn Recycling - Termomechanická
  • regenerace písku
  • 38 BVV 39-41 SMOLEN, L.
  • Pyrotek - Pokrokové sklolaminátové fi ltry přinášejí významné úspory v technologii nízkotlakého lit
 • OBÁLKA
  • SLÉVÁRENSTVÍ 70 let
  • PROVODÍNSKÉ PÍSKY
  • ČSOB
  • FINN RECYCLING
 • INZERCE
  • 28 VOLUME GRAPHICS
  • 31 ZČU FST
  • 38 BVV
  • 42 VŠB FAKULTA MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÁ

 

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01-2023

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole