Slévárenství 05 - 06/2020

Slévárenství 05 - 06/2020

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2020

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 130 MARTÍNEK, L.:
   • Restart na více frontách
  • 130 PÍSAŘÍKOVÁ, M.:
   • Slévárenství pod rouškou a s odstupem
  • 131 MARTINÁK, R.:
   • Slovo úvodem
 • VÝROBA MODELŮ | Manufacture of patterns
  • 132 PANTŮČEK, A.
   • Modely vyrobené 3D tiskem přispívají ke zvýšení podílu na trhu odlitků
   • Patterns manufactured by 3D printing contribute to an increased share on the casting market
  • 136 KOVÁŘ, M.
   • Výroba modelů a odlitků v ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.
   • Production of patterns and castings in the joint-stock company of ZPS – SLÉVÁRNA, a.s.
  • 139 ŠÍMA, P.
   • Využití digitální techniky ve výrobě modelů
   • The use of digital technology in pattern production
  • 142 LÁNA, I.; HORÁK, r.
   • Porovnání postupů výroby modelových zařízení
   • Comparison of production processes of pattern equipment
 • ČLÁNKY MIMO DANÉ TÉMA | Special articles beyond given topic
  • 146 Šenberger, J.; Kafka, V.; Pělucha, B.; Sýkora, M.
   • Použití jednoduchých statistických metod k motivaci zaměstnanců a ke kontrole technologie
   • The use of simple statistical methods for motivation of employees and to the technology control
 • Literární přehledy | Literary overviews
  • 152 Výroba modelů ve slévárenských časopisech a sbornících
  • Manufacture of patterns in foundry journals and proceedings
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 154 H-GLOST, s.r.o.
   • H-GLOST, s.r.o., – již 10 let s vámi
  • 156 ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.
   • Digitální nástroje pro zvýšení efektivity tavicích a dávkovacích pecí
  • 158 Kovolis Hedvikov a.s.
   • Silná rodinná firma přátelská uvnitř i k okolí
 • Rozhovory | Interviews
  • Koronavirus a slévárenství
  • 161 Dulava, M.: S+C ALFANAMETAL s.r.o.
  • 162 Krňávek, V.: SIEMENS, s.r.o.
  • 162 Lána, I.; Kubát, F.: Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
  • 163 Havelka, P.: ŽĎAS, a.s.
  • 164 Matoušek, D.: Železárny Štěpánov, spol. s r. o.
  • 165 Vrtílek, J.; Koplík, J.: ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.
  • 166 Jírek, R.: Modelárna - NEMOŠICE s.r.o.
  • 167 Kroupová, I.: VŠB-TUO, FMMI, katedra metalurgie a slévárenství
  • 169 Krutiš, V.; Pernica, V.: VUT v Brně, FSI, ÚST, odbor slévárenství
 • RUBRIKY | Sections
  • 171 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 173 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech foundrymen Association
  • 174 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of foundries of the Czech Republic
  • 174 Aktuality | News
  • 175 Výtahy přednášek SSK | Summaries of the WfC lectures
  • 176 Zahraniční slévárenské časopisy | foreign foundry journals
  • 179 Nekrolog | Obituary
  • 181 Z historie | from the history
  • 187 Životní prostředí | Environment
 • OBÁLKA | Cover
  • H-gLOST, s.r.o.
  • ŠEbESTA-služby slévárnám s.r.o.
  • ČSS, z.s., XXIV. celostátní konference
  • Z-MODEL, spol. s r.o.
 • INZERCE | Advertisements
  • 127 ČSS, z.s., 57. slévárenské dny®
  • 188 Ediční plán Slévárenství 2020
  • 153 format 1 spol. s r.o., Křenovice
  • 141 Heinrich Wagner Sinto gmbH
  • 135 LIPSKÉ VELETRHy, intec, Z
  • 170 ČSS, z.s., Katalog vad odlitků ze slitin
  • 172 Veletrhy brno, a.s.
  • 180 NTM, Přehled dějin hutnictví v českých zemích

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2020

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole