Slévárenství 03 - 04/2020

Slévárenství 03 - 04/2020

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 03 - 04/2020

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 66 MORES, A.
   • Kuličky, lupínky a jiné
 • ODLITKY ZE SLITIN ŽELEZA | Fe alloys castings
  • 67 MORES, A.
   • Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafi tem v České republice – stav v roce 2019
   • Production of spheroidal graphite iron castings in the Czech Republic—state in 2019
  • 76 SUCHÁNEK, J.
   • Abrazivní a erozivní opotřebení litin s kuličkovým grafitem
   • Abrasive and erosive wear of spheroidal graphite cast irons
  • 81 MARTINÁK, R.
   • Fyzikální chemie koloidních soustav, podstata očkování litiny s kuličkovým grafi tem
   • Physical chemistry of colloidal systems, the substance of inoculation of spheroidal graphite cast iron
  • 85 SKRBEK, B.; MRÁZ, J.
   • Příklady optimálního uplatnění litinových odlitků pro izotermicky kalené součásti
   • Examples of optimal application of iron castings for isothermally hardened components
  • 89 GRZINČIČ, M.
   • Termická analýza litin použitím systému AccuVo®
   • Thermal analysis of cast irons using the AccuVo® system
  • 97 VLASÁK, T.; NEUMANNOVÁ, Š.; HAKL, J.; ČECH, J.; HAVELKOVÁ, L.
   • Krátkodobé a dlouhodobé vysokoteplotní vlastnosti martenzitické oceli CB2
   • Short-time and long-time high temperature properties of the CB2 martensitic steel
 • ČLÁNKY MIMO DANÉ TÉMA | Special articles beyond given topic
  • 103 ZAVADIL, M.
   • Měření těsnosti odlitků
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 106 LANIK s.r.o., Boskovice
   • Profi l a historie společnosti LANIK s.r.o.
  • 108 Wöhr CZ s.r.o., Brno
   • Regenerace (ST) směsí do 50 t/h
  • 110 Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.
   • Retrospektiva a budoucnost moderních anorganických pojivových systémů z pohledu společnosti Hüttenes-Albertus
 • RUBRIKY | Sections
  • 112 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 114 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Association
  • 116 Výtahy přednášek SSK | Summaries of the WFC lectures
  • 118 Transactions AFS 2018
  • 119 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 121 Umělecké odlitky | Art castings
  • 122 Nekrolog | Obituary
  • 123 Vzpomínáme | Commemorations
  • 125 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 126 Životní prostředí | Environment
 • OBÁLKA | Cover
  • LANIK s.r.o., Boskovice
  • Ediční plán Slévárenství 2020
  • Wöhr CZ, s.r.o., Brno
  • MAGMA, Pardubice
 • INZERCE | Advertisements
  • 63 ČSS, z.s., 57. slévárenské dny®
  • 121 Format 1 spol. s r.o., Křenovice
  • 79 Heinrich Wagner Sinto GmbH
  • 107 LANIK s.r.o., Boskovice
  • 105 Správa státních hmotných rezerv České republiky

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 03 - 04/2020

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole