Slévárenství 07 - 08/2020

Slévárenství 07 - 08/2020

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07 - 08/2020

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 193 TYKVA, T.; FIALOVÁ, V.:
   • Slovo úvodem
 • IT ve slévárenství | IT in foundry industry
  • 194 Špička, I.; Fridrich, M.
   • Vize Odborné komise pro informatiku a automatizaci a její přínos pro české slévárenství
   • Vision of the Specialized Commission for Informatics and Automation and its contribution to the Czech foundry industry
  • 197 Tykva, T.; Sedláčková, L.
   • Investice sléváren v kontextu automatizace a informatizace
   • Investment of foundries in the automation and informatization context
  • 202 Fridrich, M.; Špička, I.; Tykva, T.; Kulla, O.
   • Virtualizace ve slévárenství
   • Virtualization in foundry industry
  • 206 Kološ, P.; Závorka, J.
   • Podpora manažerského rozhodovacího problému ve slévárenském podniku s využitím teorie hromadné obsluhy: projekt finálního popisování dílců
   • Support of managerial decision-making problem in a foundry company with the usage of queueing theory: a project of the final marking of parts
  • 209 šlajs, j.
   • Robotizovaná apretace odlitků
   • Robotized finishing of castings
 • ČLÁNKY MIMO DANÉ TÉMA | Special articles beyond given topic
  • 214 král, z.
   • Krize Covid-19 a řešení ve slévárnách
   • Covid-19 crisis and solution in foundries
 • Literární přehledy | Literary overviews
  • 224 IT, automatizace a digitalizace ve slévárenských časopisech a sbornících
  • IT, automation and digitalization in foundry journals and proceedings
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 225 ASK Chemicals Czech s.r.o.
   • INOTEC – Anorganické pojivové systémy pro odlévání odlitků ze slitin železa
  • 228 Wöhr CZ s.r.o.
   • Inovativní řešení automatické přípravy nátěrů ve slévárnách
  • 230 BÜHLER AG
   • Středisko technologie tlakového lití a školicí středisko Bühler
  • 232 Rösler Oberflächentechnik GmbH
   • Servis chrání lidi a zařízení
   • Pravidelná údržba: Předpoklad pro bezpečnost zařízení
  • 234 ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.
   • GasStream inspekce ve slévárenském provozu: Inspekce skrytých vnitřních kanálů u velkosériově vyráběných odlitků
 • rUBrIKY | Sections
  • 237 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 238 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the czech Foundrymen Association
  • 240 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the czech republic
  • 241 Výtahy přednášek SSK | Summaries of the WFc lectures
  • 242 Transactions AFS 2019
  • 244 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 247 Blahopřejeme | congratulations
  • 250 Z historie | From the history
 • OBáLKA | cover
  • ASK chemicals czech s.r.o.
  • ŠeBeSTA-služby slévárnám s.r.o.
  • Wöhr cZ s.r.o.
  • FOSecO
 • INZerCe | Advertisements
  • 231 BÜhLer AG
  • 189 čSS, z.s., 57. slévárenské dny®
  • 223 čSS, z.s., Katalog vad odlitků ze slitin Al
  • 192 eIBS – european Institute of Business Studies
  • 243 Format 1 spol. s r.o., Křenovice
  • 201 heinrich Wagner Sinto Gmbh
  • 213 MAGMA Gmbh, pardubice
  • 223 MArTech-BrNO s.r.o.
  • 212 Národní technické muzeum
  • 233 rösler Oberfl ächentechnik Gmbh
  • 249 Technické muzeum v Brně

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07 - 08/2020

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole