O nás

Zaměření časopisu

Časopis © Slévárenstvi publikuje od roku 1953 informace z oboru slévárenství pro slévárenské profesionály a take pro poučené laiky. Časopis také informuje o možnostech dodavatelů surovin, zařízení a služeb pro slévárny.

Časopis © Slévárenstvi publikuje od roku 1953 informace z oboru slévárenství pro slévárenské profesionály a take pro poučené laiky. Časopis take informuje o možnostech dodavatelů surovin, zařízení a služeb pro slévárny. 
Čtenáři jsou: slévárenští technici a inženýři, metalurgové, plánovači, TOP management sléváren, dodavatelé do obou slévárenství, pracovníci souvisejících oborů a průmyslových asociací, konzultanti, pedagogové a studenti daného oboru. 
Rozhodujícími předplatiteli jsou slévárny - od malýchj až po největší, tam jsou lidé rozhodující o penězích. 
Časopis je rozšiřován v České republice a na Slovensku. Jeden výtisk je zasílán do Kongresové knihovny ve Washingtonu v USA. Důležité články jsou opatřeny názvem a abstraktem v angličtině.
Časopis je zaměřen na praxi. V menším měřítku publikuje take teoretické texty. Časopis není impaktovaný, je vydáván 4 x ročně v počtu 300 výtisků, 2/3 z tohoto počtu odebírají průmyslové firmy. Nemá elektronickou verzi a nevyužívá sociální sítě. 
 

 

Redakční rada

   Ing. Josef Hlavinka

   Ing. Karel Mikulčák

   Ing. Aleš Kostelka, CSc.

   Ing. Josef Valenta, Ph.D.

   Ing. Zdeněk Vladár

Vydavatel

Vydavatel Publisher

© Svaz sléváren České republiky
Technická 2896/2, 606 00 Brno CZ
Tel. +420 541 142 681
svaz@svazslevaren.cz

IČ: 44990863
DIČ: CZ44990863

výkonný ředitel Managing Director
Ing. Josef Hlavinka
Tel. +420 603 476 942
dir@svazslevaren.cz

sekretariát Secretary

Dagmar Bortolottiová,
Tel. +420 739 516 529

Sídlo redakce
Editorial office
Technická 2896/2, 606 00 Brno CZ
Tel. + 420 541 142 681, +420 739 665 590

Redaktor Editor in chief
Ing. Aleš Kostelka, CSc.

+420 739 665 590
editor@svazslevaren.cz
https://www.casopis-slevarenstvi.cz