Kontakty

Vydavatel Publisher

© Svaz sléváren České republiky
Technická 2896/2, 606 00 Brno CZ
Tel. +420 541 142 681
svaz@svazslevaren.cz


IČ: 44990863
DIČ: CZ44990863


výkonný ředitel:


Ing. Josef Hlavinka
Tel. +420 603 476 942
dir@svazslevaren.cz


sekretariát:

Dagmar Bortolottiová,
Tel. +420 739 516 529

Z organizačních důvodů a vzhledem k možnosti využívat moderní technologie, prosíme o osobní návštěvy na sekretariátu po předchozí domluvě.

Úřední hodiny:

pondělí- pátek 8,00-12.00 hodin
svaz@svazslevaren.cz


Sídlo redakce
Editorial office
Technická 2896/2, 606 00 Brno CZ
Tel. + 420 541 142 681, +420 739 665 590

Upozornění : od 10. 12. 2023 je změna mailové adresy redakce časopisu na : editor@svazslevaren.cz

(od 11.12.2023 přestane původní adresa :redaktor@svazslevaren.cz fungovat)

editor@svazslevaren.cz

Redaktor 
Ing. Aleš Kostelka, CSc.
editor@svazslevaren.cz
https://www.casopis-slevarenstvi.cz