Slévárenství 01/2024

Slévárenství 01/2024

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 01/2024

 • ZE ŽIVOTA SVAZU
  •  5 KOSTELKA, A. Editorial
  • 6-7 HLAVINKA, J. Rok 2024 bude pod tlakem cen energií a ekologické lobby
  • 8 Dopis na premiéra ČR
  • 9 Odpověď ministra
  • 10 Ekologická konference Svazu sléváren
  • 11 HLAVINKA, J. České firmy na Euroguss 2024
  • 12 HLAVINKA, J. Indikátory slévárenské produkce v zemích EU v prosinci 2023
 • TECHNOLOGIE
  • ​​​​​​​13-15 ADÁMKOVÁ, E., PARDO, E. Nový separační postřik bentonitových forem pro snížení požárních a environmentálních rizik
  • 16-20 SKRBEK, B., MRÁZ, J. Nedestruktivní metody kontroly tvaru grafitu po modifikaci LKG při provozní výrobě odlitků
  • 21-23 HOLOUBEK, J. Digitální transformace v českých průmyslových firmách
  • 24-26 DOMAS, L. Redukce slévárenských odpadů pomocí mixů slévárenských písků
  • 27-29 SNIEGOŇ, M., CHUDOBOVÁ, L., CIESLAR, L. Optimalizace složení pánvové strusk​​​​​​​y za účelem efektivního odsíření  oceli
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • ​​​​​​​31-43 MIKULČÁK, K. Slévárna ZPS slaví 100 let
  • 44 Thein Industry rozšiřuje své portfolio o slévárenskou společnost Top Alulit s.r.o.
 • PENÍZE
  • ​​​​​​​45 MIERVA, P. Také rok 2024 bude ve znamení vysokých alokací dotačních výzev
  • 46 RUSINKO, D. ECB otáčí kormidlo a vyhlíží pokles úrokových sazeb
 • LIDÉ VE SLÉVÁRENSTVÍ
  • ​​​​​​​47-51 KRÁL, Z. Slovo čtenáře
  • 52-53 FIALA, M. Prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. - 60 let práce v PBS
  • 54 NYTROVÁ, E. Technikiáda propojuje firmy a žáky základních škol
 • OBÁLKA
  • HWS
  • BVV
  • ČSOB
  • HYDAC
 • INZERCE
  • 1 OTTO JUNKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
  • 30 VŠB - FAKULTA MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÁ
  • 44 TOP ALULIT
  • 46 ABYDOS
  • 55 ŽILINSKÁ UNIVERZITA - STROJNÍCKA FAKULTA
  • 56 ČVUT​​​​​​​

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 01/2024

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole