Slévárenství 02-2023

Slévárenství 02-2023

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 02-2023

 • ZE SVAZU SLÉVÁREN ČR
  • 50-51 KOSTELKA, A. Editorial
  • 53 MIKULČÁK, K. Slovo garanta čísla
  • 54 HLAVINKA, J.
  • Indikátory slévárenské produkce v zemích EU v únoru 2023
  • 55 VLADÁR, Z. Z jednání Představenstva a Dozorčí rady svazu sléváren ČR – schválení hospodaření svazu a příprava Valné hromady SS ČR
  • 56-57 HLAVINKA, J. Slévárenská výroba v ČR 2022
 • EKONOMIKA
  • 58-59 KAJZAR, M., SVADBÍK, M.
  • Zásadní modernizace informačního systému Sléváren Třinec, a.s. dokončena
  • 60-64 KINDERMANNOVÁ, V.
  • Oceňování nedokončené výroby a skladu hotové výroby skutečnými náklady
  • 65-69 KYNCL, N.
  • Zvýšení výkonnosti (zisku) sléváren podle Teorie omezení
  • 70-73 ZÁVRBSKÁ, M.
  • Průzkum úrovně řízení nákladů s akcentem na režijní náklady ve slévárnách ČR
 • TECHNOLOGIE
  • 74-77 SKRBEK, B., MRÁZ, J.
  • Příspěvky ultrazvuku ke spolehlivějším motorům
  • 78-80 HERMAN, A., JARKOVSKÝ, M., ZEMAN, J.
  • Problematika odplynění 3D tištěných jader
  • 81-82 RULC, V.
  • Přístup Simulation-driven Design ve slévárenství
 • PENÍZE
  • 83 MIERVA, P.
  • Dotační peníze na digitalizaci, vývoj a výzkum
  • 84 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Přehled vybraných dotací
 • LIDÉ VE SLÉVÁRENSTVÍ
  • 85-89 KRÁL, Z.
  • Interkulturní management jako součást komplexního managementu a jeho vliv na úspěch sléváren
  • 90 MIKULENČÁKOVÁ, V. Mé detektivní začátky na slévárně
  • 91 Přehled bakalářských a diplomových prací z oblasti slévárenství na ČVUT Praha za roky 2020 až 2023
  • 92 TVRDOŇ, T. Jak mě škola připravila na praxi
  • 93 ZACHARA, T. Studenti přerovských škol na veletrhu v Lipsku
  • 94 KRŇÁVEK, V. Zpráva z jarního zasedání OK 06 pro lití pod tlakem při ČSS
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 95-97 BRIEGER, G.
  • Optimalizované nálitkové systémy zvyšující kvalitu a snižující náklady na dokončovací operace
  • 98-102 YILMAZ, I., VONDRÁČEK, R., ŠINDLEROVÁ, E. Nová aditiva bez lithia pro slévárny železa, oceli a hliníku
  • 102 Hydac 30. výročí
  • 103-105 HNANÍČEK, V., KALA, D.
  • Možnosti řešení úspor energií při tavení a udržování neželezných kovů
 • OBÁLKA
  • HÜTTENES ALBERTUS CZ
  • RGU CZ
  • VESUVIUS FOSECO
  • ASK CHEMICAS
 • INZERCE
  • 52 MAGMASOFT
  • 91 BVV
  • 97 OTTO JUNKER
  • 106 LAC pece
  •  

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 02-2023

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole