Slévárenství 11 - 12/2020

Slévárenství 11 - 12/2020

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2020

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 322 MARTÍNEK, L.:
   • Rekapitulace roku 2020
 • Technologičnost konstrukce odlitků | Technological design of castings
  • 325 Horáček, M.
   • Technologičnost konstrukce odlitků
   • Technological design of castings
  • 329 Krutiš, V.; Madaj, M.; Kolda, V.
   • Virtuální prototypování – cesta k optimálnímu návrhu a výrobě odlitků
   • Virtual prototyping—the way to optimal design and manufacture of castings
  • 336 BRYKSÍ, V.; BRYKSÍ STUNOVÁ, B.
   • Vývoj a porovnání odlitků vyrobených tlakovým litím a technologií rheocasting z hlediska technologičnosti
   • Development and comparison of castings produced by die-casting and rheocasting in terms of technology
  • 343 Cileček, J.
   • Svět, který přichází, přichází on-line
   • The world, which is coming, is coming on-line
  • 346 Horenský, J.
   • Řešení technologičnosti hliníkových odlitků odlévaných metodou vytavitelného modelu ve slévárně MESIT foundry a.s.
   • Solution of technological design of Al-castings poured by the lost pattern method in the joint-stock company of MESIT foundry a.s.
  • 349 Veverka, L.
   • Výroba odlitků ve společnosti Prague Casting Services
   • Manufacture of castings in the company of Prague Casting Services
  • 351 Mrázek, M.; Kroužil, M.
   • Výroba kopií předmětů z kovu v Technickém muzeu v Brně
   • Manufacture of copies of metal objects in the Museum of Technology in Brno
  • 354 Pernica, V.; Krutiš, V.:
   • Spolupráce firmy LANIK s.r.o. a VUT v Brně v oblasti technologie přesného lití
   • Cooperation of the company LANIK s.r.o. (Ltd.) and Brno University of Technology in the field of investment casting
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 356 BÜHLER AG
   • Bühler Fusion – řešení pro tlakové lití
  • 358 Wöhr CZ s.r.o.
   • Průběžné vysokorychlostní vířivé mísiče pro chemicky pojené směsi a modernizace starších typů mísičů WÖHR
  • 360 Respect, a.s.
   • Pojištění technických rizik jako důležitý prvek pro fungování mnoha výrobních firem
 • ruBrikY | Sections
  • 361 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 362 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Association
  • 366 Transactions AFS 2019
  • 368 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 372 Blahopřejeme | Congratulations
  • 373 Nekrolog | obituary
  • 374 Publikace | Publications
  • 375 ceLOrOčNÍ OBSAh SLÉVÁreNSTVÍ 2020 | Volume contents Slévárenství 2020
 • OBÁLkA | Cover
  • BüHLER AG
  • LANIK s.r.o.
  • Wöhr Cz s.r.o.
  • MECAS ESI s.r.o.
 • iNZerce | Advertisements
  • 324 Ediční plán Slévárenství 2021
  • 369 Format 1 spol. s r.o., Křenovice
  • 319 VuT v Brně
 • PF 2021
  • 345 ALuCAST, s.r.o.
  • 328 čSS, z.s.
  • 342 SPL-CICA

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2020

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole