Slévárenství 11 - 12/2019

Slévárenství 11 - 12/2019

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2019

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 378 HLAVINKA, J.
   • Další rok za námi
 • DOKONČOVACÍ OPERACE | Finishing operations
  • 380 SASEN, J.; BEŇO, J.
   • Méně někdy znamená více
   • Less sometimes means more
  • 383 POTÁCEL, R.
   • Manipulace s odlitky po odlití ve slévárně KASI
   • Manipulation with castings after pouring in the foundry KASI
  • 388 KUBELKOVÁ, I.
   • To nejzajímavější z techniky tryskání ve slévárenských provozech
   • The most interesting from blasting techniques in foundry operations
  • 391 KUBELKOVÁ, I.
   • Jednoduchá automatizace cídění odlitků
   • Simple automation of casting finishing
 • ČLÁNKY MIMO DANÉ TÉMA | Special articles beyond given topic
  • 394 HORKÝ, K.; LUŇÁK, M.; LÁT, J.; FALTÝNEK, T.
   • Rozvoj elektromobility ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s.
   • Development of electromobility in the joint-stock company of BENEŠ a LÁT a.s.
  • 398 ŽALSKÝ, J.; BENEŠ, J.; LUŇÁK, M.
   • S-data: Sběr a zpracování provozních dat on-line ve slévárně BENEŠ a LÁT a.s.
   • S-data: Collection and processing of operational data on-line in the foundry of BENEŠ a LÁT a.s.
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 404 ASK Chemicals Czech s.r.o.
   • Impregnační slévárenské nátěry – koncepční nátěry pro snížení dokončovacích operací ve slévárnách
  • 408 Mec.F.Consulting s.r.o., Slovensko
   • Automatické čištění hliníkových odlitků
   • MAUS představuje revoluční řešení ReadyGrindTM
 • RUBRIKY | Sections
  • 410 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 411 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 413 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 417 Ohlédnutí za 56. slévárenskými dny®
  • 421 Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association
  • 422 Transactions AFS 2018
  • 423 Výtahy přednášek SSK | Summaries of the WFC lectures
  • 424 Vzpomínáme | Commemorations
  • 425 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 428 Publikace | Publications
  • 429 Vzdělávání | Education
  • 431 Z historie | From the history
  • 434 Životní prostředí | Environment
  • 435 CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2019 | Volume contents Slévárenství 2019
 • OBÁLKA | Cover
  • ASK Chemicals Czech s.r.o.
  • Moravia Industry, s.r.o., Brno
  • Veletrhy Brno, a.s., FOND-EX 2020
  • S+C Alfanametal s.r.o., koncern
 • INZERCE | Advertisements
  • 386 ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč 379 Ediční plán Slévárenství 2020
  • 375 EUROGUSS 2020 – voucher
  • 427 Format 1 spol. s r.o., Křenovice
  • 407 Mec.F.Consulting, s.r.o., Slovensko
  • 387 NürnbergMesse GmbH, Německo, EUROGUSS 2020
  • 393 P. S. Auto Grinding Ltd., UK

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2019

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole