Slévárenství 11 - 12/2018

Slévárenství 11 - 12/2018

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2018

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 429 HLAVINKA, J.:
   • Rok velkých výročí
  • 430 KAFKA, V.:
   • 20 let činnosti Odborné komise ekonomické
 • EKONOMIKA & MARKETING | Ekonomy & marketing
  • 431 HUNA, B.; ROJÍČEK, V.; PĚLUCHA, B.:
   • Modifikační zpracování litiny s kuličkovým grafitem injektáží směsi FeSiMg plněným profilem
   • Modification treatment of spheroidal graphite cast iron by injection of the FeSiMg mixture in a full wire
  • 436 KOCIAN, J.
   • Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA
   • Use of the ABC method for the cost control in the UXA foundry
  • 439 OBRTLÍK, J.
   • Využití poznatků o tryskání z ekonomických projektů ve slévárně VAG s.r.o., Hodonín
   • The use of knowledge about blasting from the economic projects in the VAG foundry s.r.o. (Ltd.) in Hodonín
  • 445 ZÁVRBSKÁ, M.:
   • Získávání nových zaměstnanců do sléváren prostřednictvím Režimu Ukrajina
   • Recruitment of new employees to the foundries through The Mode of Ukraine
  • 449 ŠLAJS, J.:
   • Slabé a silné stránky českého slévárenství v blízké budoucnosti
   • Weak and strong points of the Czech foundry industry in the near future
  • 452 GRZINČIČ, M.
   • Budování excelence ve slévárenském prostředí
   • Building of the excellence in the foundry environment
 • OSTŘIVO | Silica sand
  • 464 RECKNAGEL, U.
   • Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 1. část: geologie, mineralogie, modifikace, použití
  • 469 RECKNAGEL, U.
   • Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 2. část: chování křemenného písku při spékání při teplotách od 1100 do 1500 °C
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 478 MAGMA GmbH, Pardubice
   • MAGMASOFT® 5.4 —autonomní inženýrství
  • 480 RGU CZ s.r.o.
   • Systém OPTI 25 let na českém trhu
  • 482 SAND TEAM, spol. s r.o.
   • Výroba slévárenských jader ve společnosti SAND TEAM, spol. s r.o.
 • RUBRIKY | Sections
  • 483 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 484 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 488 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Association
  • 492 Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association
  • 493 Slévárenské konference | Foundry conferences
  • 494 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs
  • 495 Slévárenské kongresy | Foundry congresses
  • 498 Transactions AFS 2017
  • 499 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 501 Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals
  • 502 Recenze | Reviews
  • 504 Publikace | Publications
  • 505 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 506 Vzpomínáme | Commemorations
  • 507 Nekrolog | Obituary
  • 508 Z historie | From the history
  • 510 Životní prostředí | Environment
  • 511 CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2018 | Volume contents Slévárenství 2018
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o., Děčín
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo
  • Slévárny Třinec, a.s.
 • INZERCE | Advertisements
  • 428 Ediční plán Slévárenství 2019
  • 444 MECAS ESI, s.r.o., Brno 481 RGU CZ s.r.o., Brno
  • 425 SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice
  • 435 Technické muzeum v Brně
  • 497 VIDA! science centrum, Brno 510 ZO ČSOP Nový Jičín
 • PF 2019
  • 434 ČSS, z.s.
  • 468 LANIK s.r.o., Boskovice
  • 429 Slévárenství a SSČR
  • 451 SPL-CICA

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2018

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole