Slévárenství 11 - 12/2014

Slévárenství 11 - 12/2014

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2014

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 407 H l a v i n k a , J .
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 408 K u b á s e k , J . – V o j t ě c h , D .
   • Mg slitiny pro aplikace za zvýšených teplot
   • Mg alloys for applications under elevated temperatures
  • 413 V a s k o v á , I . – H a j d ú c h , P . – S m e k a l , T .
   • Optimalizácia pridávaného očkovadla AlTi5B1 v zliatine AlSi10MgCu
   • Optimization of inoculant AlTi5B1 added to the AlSi10MgCu alloy
  • 417 H u r t a l o v á , L . – T i l l o v á , E . – C h a l u p o v á , M .
   • Prínos metalografie pri štúdiu zlievarenských Al zliatin skupiny 4xxxx
   • Contribution of metallography to study of foundry aluminium alloys of the 4xxxx series
  • 421 M a c h o v č á k , P . – C a r b o l , Z . – R y k a l o v á , E .
   • Využití sekundární metalurgie při výrobě těžkých kovářských ingotů
   • The use of secondary metallurgy in production of heavy forging ingots
  • 424 R a d k o v s k ý , F . a k o l .
   • Optimalizace kompletace polystyrenových modelů pro technologii lost foam v laboratorních podmínkách
   • Optimization of assembling the polystyrene patterns for the lost foam technology in laboratory conditions
 • Z PRAXE
  • 428 Š l a j s , J .
   • Nové trendy v technologii formování
   • New trends in the moulding technology
 • HODNOCENÍ VELETRHU FOND-EX 2014
  • 432 H l a v i n k a , J .
   • Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2014
   • The international FOND-EX Fair 2014
  • 434 P o t á c e l , R .
   • Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX a na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2014
   • Melting and holding furnaces at the FOND-EX Fair and at the International Engineering Fair 2014
  • 436 S t ř í t e c k ý , F .
   • Technologie tlakového, kokilového a nízkotlakého lití na veletrhu FOND-EX 2014
   • Technology of die-pressure, chill and low pressure casting at the FOND-EX Fair 2014
  • 438 F o š u m , J .
   • FOND-EX 2014 – novinky z oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader
   • FOND-EX Fair 2014—novelties in the field of moulding materials and methods of moulds and core manufacture
  • 440 M o r e s , A .
   • FOND-EX 2014 – oblast technologie odlitků
   • FOND-EX 2014—the field of casting technology
  • 443 K u b í č e k , J .
   • Povrchové úpravy na veletrhu PROFINTECH 2014
   • Surface treatment technologies on PROFINTECH Fair 2014
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 406 Fit i po padesátce – Slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o., žije výročím
  • 445 COMMEXIM GROUP a. s., Říčany
  • 446 Virtuální testovací pole – propojení mezi klasickou simulací a optimalizací (MAGMA GmbH, Pardubice)
  • 448 J o c h , A . – H r b á č e k , K .
   • 45 let přesného lití ve slévárně První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s.
   • 45 years of investment casting in the foundry První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
  • 450 Ljunghall, s. r. o., Čáslav
  • 452 K a c h l í k , P .
   • Modernizace formovny slévárny oceli (HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo)
  • 454 Intec a Zuliefermesse 2015: Přípravy na veletržní duo v nejlepším (SEPP International s. r. o., Praha)
 • RUBRIKY
  • 455 Roční přehledy
  • 458 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 460 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 464 Ze zahraničních časopisů
  • 465 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 467 Aktuality
  • 468 Recenze
  • 468 Umělecké odlitky
  • 469 Nekrolog
  • 470 Z historie
  • 475 CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2014
 • OBÁLKA
  • Commexim Group a. s.,Říčany u Prahy
  • RESPECT, a. s., Praha
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • PBS Velká Bíteš, a. s.
 • INZERCE
  • 452 HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
  • 451 Ljunghall, s. r. o., Čáslav
  • 454 SEPP International s. r. o., Praha INTEC
  • 406 Slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o.
  • 431 Spojené slévárny spol. s r.o., Krnov

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2014

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole