Slévárenství 11 - 12/2013

Slévárenství 11 - 12/2013

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2013

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 403 H l a v i n k a , J .
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 404 K r a u t s c h n e i d e r , R . a k o l .
   • Stanovení zbytkových pnutí u odlitků
   • Determination of residual stresses in castings
  • 410 W r ó b e l , T .
   • Kvalita spoje mezi legovanou a nelegovanou ocelí v bimetalických vrstvených odlitcích
   • Quality of the joint between alloy steel and unalloyed cast steel in bimetallic layered castings
  • 414 A d á m k o v á , E . – J e l í n e k , P . – Š t u d e n t o v á , S .
   • Aplikace kuchyňských solí při výrobě vodou rozpustných jader odlitků tlakového lití
   • Application of cooking salts in manufacture of water soluble cores for high pressure die casting
  • 419 B e ň o , J . – J e l í n e k , P . – M i k š o v s k ý , F .
   • Lze hodnotit jakost křemenných písků i jinými, netradičními postupy?
   • Can be quality of silica sand evaluated even with some other non-traditional methods?
 • Z HISTORIE
  • 422 S t r á n s k ý , K . a k o l .
   • Vrch Peperek nad Velkou Losenicí a Šlakhamry na Žďársku – stopy po těžbě stříbra (zaniklá hornická ves Milíkovice)
 • HISTORIE A SOUČASNOST
  • 427 F o š u m , J .
   • Formovací materiály v českých slévárnách před 50 lety a dnes
 • Z PRAXE
  • 432 M a j z l í k o v á , D . – Š a j g a l , J .
   • Milníky slévárny na její cestě od prosperity k insolvenci a sanační způsob řešení
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 434 P r o k o p , V . – V y k o u k a l , M . – O p a č i t ý , R .
   • Tepelná regenerace ve slévárně ČZ, a. s., Strakonice, praktické zkušenosti a úspory na nákladech (ČZ, a. s., Strakonice; SAND TEAM, s. r. o., Holubice)
  • 436 M a c h u t a , J . – N o v á , I . – K o t a s , P .
   • Spolupráce katedry strojírenské technologie – slévárenské sekce – s firmou MAGMA GmbH (MAGMA GmbH, Pardubice)
  • 438 V o g e l , W . a k o l .
   • Zabránění vzniku vad odlitků způsobených smršťováním při tuhnutí odlitků prostřednictvím nanooxidů (Schäfer Chemische Fabrik GmbH, Hennef/Sieg, Německo)
  • 442 Hlazení velkých oběžných kol ventilátorů omíláním / Povrchy pro energeticky účinnější klimatizační zařízení (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
 • RUBRIKY
  • 443 Roční přehledy
  • 446 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 448 Zprávy Svazu modeláren České republiky
  • 449 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 453 Ze zahraničních časopisů
  • 454 Vzdělávání
  • 456 Slévárenské konference
  • 458 Aktuality
  • 459 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 461 Vysoké školy informují
  • 462 Umělecká litina
  • 462 Blahopřejeme
  • 463 Celoroční obsah SLÉVÁRENSTVÍ 2013
 • OBÁLKA
  • Omega Foundry Machinery Ltd., Anglie
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • Schäfer Chemische Fabrik GmbH, Německo
  • Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo
 • inzerce
  • 425 NürnbergerMesse, Německo EUROGUSS 2014
  • 442 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 449 Slévárna HEUNISCH Brno, spol. s r. o.
  • 402 Svaz sléváren ČR 60 let časopisu Slévárenství
  • 399 Veletrhy Brno a. s., Brno FOND-EX 2014

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2013

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole