Slévárenství 11 - 12/2012

Slévárenství 11 - 12/2012

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2012

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 405 H l a v i n k a , J .
  • 406 H l a v i n k a , J .
   • Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2012 byl součástí MSV, který byl jedním z nejúspěšnějších v poslední době
   • The international FOND -EX 2012 Fair was a part of the International Engineering Fair, which has been one of the most successful events during last few years
 • HODNOCENÍ VELETRHU FOND-EX 2012
  • 409 P o t á c e l , R .
   • Zařízení formoven, jaderen a čistíren na veletrhu FOND-EX 2012
   • Equipment of mould, core and fettling shops at the FOND -EX 2012 Fair
  • 411 J i ř i k o v s k ý , J .
   • Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX 2012
   • Melting and holding furnaces at the FOND -EX 2012 Fair
  • 413 S t ř í t e c k ý , F .
   • Slévárenský veletrh FOND-EX 2012 – technologie tlakového, kokilového a nízkotlakého lití
   • Foundry Fair FOND -EX 2012 – technology of die-pressure, chill and low pressure casting
  • 415 F o š u m , J .
   • FOND-EX 2012 – novinky z oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader
   • FOND -EX 2012 – novelties in the field of moulding materials and methods of moulds and core manufacture
  • 417 K o p l í k , R .
   • Modelárny vystavující na veletrhu FOND-EX 2012
   • Pattern shops exhibiting at the FOND -EX Fair
  • 418 M o r e s , A .
   • FOND-EX 2012 a oblast technologie odlitků
   • FOND -EX 2012 and the field of casting manufacture technology
  • 421 Š e n b e r g e r , J .
   • FOND-EX 2012 – kovové materiály – očkovadla, modifikátory
   • FOND -EX 2012 – metal materials – inoculants, modifiers
  • 422 H e r m a n , A .
   • FOND-EX a MSV 2012 – novinky v oblasti numerické simulace slévárenských procesů
   • FOND -EX and International Engineering Fair 2012 – novelties in the field of numerical simulation of foundry processes
  • 424 C i l e č e k , J .
   • Slévárny přesného lití na veletrhu FOND-EX 2012
   • Investment casting foundries at the FOND -EX 2012 Fair
  • 426 K u b í č e k , J . – J a š , F . – B l a ž e k , J .
   • Povrchové úpravy odlitků na veletrhu PROFINTECH 2012
   • Surface treatment technologies of castings at the PROFINTECH 2012 Fair
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 428 M e d l e n , D . – B o l i b r u c h o v á , D .
   • Vplyv viacnásobného pretavovania na naplynenie a vybrané mechanické vlastnosti zliatiny AlSi6Cu4 s prídavkom AlSb10
   • Influence of multiple remelting on gas content and chosen mechanical properties of AlSi6Cu4 alloy with addition of AlSb10
  • 434 V a n k o , B . a k o l .
   • Využitie tepelného spracovania určeného na sféroidizáciu eutektického kremíka pri úprave LKT odliatkov z nemodifikovanej zliatiny Al-Si
   • Utilization of heat treatment aimed to spheroidization of eutectic silicon at the finishing of unmodified Al-Si alloy castings produced by squeeze casting
 • Z PRAXE
  • 438 P a d ě r a , V .
   • CRM – Customer Relationship Management / Řízení společnosti podle potřeb zákazníků (Vítkovické slévárny, spol. s r. o., Ostrava-Vítkovice)
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 439 Šance pro české firmy v Lipsku / Veletrhy intec a Z se budou příští jaro konat opět ve dvojitém vydání (Lipské veletrhy, Praha)
  • 440 W i l d i n g , C h . – B e t i k , B . – V y k o u k a l , M .
   • Zlepšení regenerace formovacích směsí pro všechny slévárny (Omega Foundry Machinery Limited, Peterborough, SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice)
  • 442 R o s e n k r a n c , I .
   • Ohlédnutí za úspěšným vystoupením firmy Bühler na veletrhem FOND-EX 2012 (Bühler AG, Švýcarsko)
  • 444 Tisková zpráva (Küttner Centrifugal Casting GmbH, Německo)
  • 446 Tryskací technika firmy Konrad Rump (Konrad Rump Oberflächentechnik GmbH & Co. KG)
  • 446 Technologická konference S+C ALFANAMETAL 2012 (S+C ALFANAMETAL s. r. o., koncern, Tršice)
 • RUBRIKY
  • 447 Roční přehledy
  • 453 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 455 Zprávy Svazu modeláren České republiky
  • 456 Diskuzní fórum
  • 457 Vysoké školy informují
  • 457 Slévárenské konference
  • 459 Aktuality
  • 460 Umělecká litina
  • 461 Blahopřejeme
  • 461 Nekrolog
  • 462 Z historie
  • 467 CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2012
 • OBÁLKA
  • FOSECO, Ostrava
  • RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • Omega Foundry Machinery Limited, Velká Británie
 • inzerce
  • 438 ABF, a. s., Praha for industry
  • 446 Konrad Rump Oberflächentechnik GmbH & Co. KG
  • 448 KRAMPEHAREX CZ s. r. o., Ostrovačice
  • 445 Küttner GmbH & Co. KG, Německo
  • 439 Lipské veletrhy, Praha
  • 448 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 446 S+C ALFANAMETAL s. r. o., koncern, Tršice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2012

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole