Slévárenství 11 - 12/2011

Slévárenství 11 - 12/2011

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2011

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 343 H l a v i n k a , J .
  • 344 E l b e l , T .
 • VADY ODLITKŮ
  • 345 R o u č k a , J .
   • Vměstky ve slitinách hliníku a hodnocení čistoty kovu
   • Inclusions in aluminium alloys and evaluation of metal purity
  • 351 E l b e l , T . – H a m p l , J .
   • Studium vzniku bodlin v litinových odlitcích – 1. část
   • Study of pinholes genesis in iron castings – 1st part
  • 356 B a b i c , J .
   • Vplyv technologických parametrov na vznik zadrobenín v liatinových odliatkoch
   • Influence of technological parameters on sand inclusion occurrence in lamellar graphite and spheroidal graphite iron castings
  • 360 O d e h n a l , J .
   • Tvorba a eliminace sekundární strusky u litin s kuličkovým grafitem
   • Formation and elimination of dross in spheroidal graphite cast irons
  • 364 N e u d e r t , A .
   • Penetrace – připečeniny u odlitků ze slitin železa
   • Penetration – the burn-on in iron alloys castings
  • 369 K r á l o v á , Y . – E l b e l , T .
   • Znalostní expertní systém vad odlitků „ESVOD“
   • Knowledge-based expert system of casting defects
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 374 G a i l l a r d , Y . – D a i r o n , J . – F l e u r i o t , M .
   • Porézní materiály: inovace s mnoha možnostmi využití
   • Cellular materials: an innovation with many applications
 • Z PRAXE
  • 379 P r o c h á z k a , P . – V e s e l ý , P .
   • Praktické poznatky z využití fi ltračních sestav fi rmy Keramtech při filtraci středně těžkých odlitků (KERAMTECH, s. r. o., Žacléř )
 • FIREMní PREZEnTACE
  • 381 Náš servis tavicích agregátů přesvědčuje o kvalitě (JUNKER Industrial Equipment, s. r. o., Boskovice)
  • 382 K o v á č , M . – K r u t i š , V .
   • Numerická simulace – pomocník při odstraňování slévárenských vad (MECAS ESI, s. r. o., Plzeň)
 • RUBRIKY
  • 384 Roční přehledy
  • 389 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 391 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 394 Vysoké školy informují
  • 395 Slévárenské konference
  • 396 Recenze
  • 397 Umělecká litina
  • 397 Slévárenství a poezie
  • 398 Blahopřejeme
  • 400 Z historie
  • 403 CELOROČní OBSAh SLÉVÁREnSTVí 2011
 • OBÁLKA
  • MECAS ESI s. r. o., Plzeň
  • Ediční plán Slévárenství 2012
  • ALFIn-EdIMET SPA
  • KERAMTECH s. r. o., Žacléř
 • InZERCE
  • 355 Čd Logistics, a. s., Praha
  • 381 JUnKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice
  • 350 SPoLUPRÁCE 2012
  • 339 veletrhy Brno a. s.,

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2011

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole