Slévárenství 11 - 12/2002

Slévárenství 11 - 12/2002

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2002

 • Obsah
  • 437 Maroš, B. – Svoboda, M. – Rusín, K.:
   • Matematicko-statistické vyjádření tepelného ovlivnění bentonitové formovací směsi
   • Mathematic-statistic expression of thermal influence of bentonite bonded moulding sand
  • 442 Ganczarek, M. – Mikulczyński, T. – Samsonowicz, Z. – Wicawek, R.:
   • Modelování reologických vlastností formovací směsi
   • Modelling of rheological properties of moulding sand
  • 445 Uherka, T.:
   • Zkoušení formovacích materiálů a metrologie ve slévárenské výrobě
   • Sand testing and metrology in foundry production
  • 450 Wegschmied, R. – Soldán, J.:
   • Chlazení vratné směsi v JMA Hodonín
   • Cooling of used sand in JMA Hodonín
  • 452 Otáhal, V.:
   • Finské slévárenství
   • Finnish foundry industry
  • 456 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 464 Zprávy Sdružení přesného lití
  • 466 Z odborného života
  • 473 Jubilea
  • 474 Vzpomínáme
  • 474 Ekologie
  • 475 Aktuality z domova
  • 481 Aktuality ze zahraničí
  • 482 Roční přehledy
  • 489 Ze zahraničních časopisů
  • 489 Z historie
  • 495 Publikace
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str. HÜTTENES-ALBERTUS CZ, s.r.o., Brno
  • 2. str. WEBAC, s.r.o., Příbram
  • 3. str. FINET – MACH – METAL, Praha
  • International Poznaň Fair Ltd., Polsko
  • 4. str. FOSECO ČESKÁ, s.r.o., Příkazy
  • BAS Rudice s. r. o.
  • ATH Aktionshaus Hildebrand, Německo
  • BRANO, a.s., Hradec nad Moravicí

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2002

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole