Slévárenství 10/2003

Slévárenství 10/2003

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 10/2003

 • Obsah
  • 381 Jaroslav Čech a kol.:
   • Možnosti stanovení zbytkových pnutí u slitin hliníku
   • Possible methods of determination of residual stresses in Al-alloys
  • 391 Wohlgemuth, J. – Čech, J. – Míček, O.:
   • Nové trendy měření teplot ve slévárenství
   • New trends in temperature measurement in foundry industry
  • 400 Skrbek, B.:
   • Shodnost litiny v odlitku s deklarací tavebním atestem a stanovení tvaru grafitu v litině
   • Equality of cast iron in a casting with declaration by melting attest and graphite shape determination in cast iron
  • 406 Ptáček, L.:
   • Nedestruktivní zkoušení odlitků
   • Non-destructive testing of castings
  • 410 Fošum, J. – Šebesta, B.:
   • Současné a perspektivní metody zkoušení formovacích materiálů ve slévárnách
  • Present and prospective methods of moulding materials testing in foundries
  • 416 Tybulczuk, J. – Maniowski, Z.:
   • Činnost Výzkumného ústavu slévárenského v Krakově v oblasti metod a kontrolních a měřicích přístrojů pro slévárenský průmysl
   • The activities of Foundry Research Institute in Krakow in the scope of methods and control-measuring apparatuses for foundry industry
  • 420 Silini, A. – Trojan, J.:
   • Zkoušení směsí není možnost, ale absolutní nezbytnost
   • Sand testing is not an option but an absolute necessity
  • 422 Zkušební stroje pro mechanické zkoušky materiálů a spektrometry pro chemickou analýzu materiálů
  • Testing machines for mechanical testing of materials and spectrometers for chemical analysis of materials
  • 426 Porkert, Z.:
   • Radioskopická kontrola litiny
   • Radioscopic inspection of cast iron
  • 428 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 431 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 433 Rozhovory
  • 435 Jubilea
  • 436 Vzpomínáme
  • 436 Aktuality z domova
  • 441 Aktuality ze zahraničí
  • 442 Roční přehledy
  • 448 Ze zahraničních časopisů
  • 449 Publikace
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str. FOND-EX Brno
  • 2. str. LMC s.r.o., Praha
  • Metal, Praha
  • 3. str. Spectro CS, s.r.o., Ostrava
  • 4. str. Air Products spol. s r.o., Děčín
  • MTH Hrazdil, s.r.o., Brno
  • GIFF a.s., Frýdlant nad Ostravicí
  • TSI System s.r.o., Brno
  • BAS Rudice s.r.o.
  • Hanyko Praha s.r.o.
  • Testima, spol. s r.o., Praha
  • Termosondy Kladno, spol s r.o.
  • FORMAT 1, spol. s r.o., Křenovice u Brna

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 10/2003

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole