Slévárenství 10 - 11/2006

Slévárenství 10 - 11/2006

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 10 - 11/2006

 • 43. SLÉVÁRENSKÉ DNY®
  • 383 Šlajs, J.:
   • Kvalitní investice jako základ zvýšení konkurenceschopnosti českého slévárenství
  • 384 Žižka, I.:
   • Slévárenství 2006
  • 385 Ševčík, J.:
   • A co dál?
  • 386 Bakó, K.:
   • OVOTRAIN – program pro výuku cizích jazyků v metarulgii
  • 387 Engels, G.:
   • Modernizace výroby odlitků – jak se můžeme poučit z historie?
   • Metal casting innovation – what can we learn from the past?
  • 389 Rödter, H.:
   • Proč je očkování při výrobě odlitků z litiny s kuličkovým grafitem tak důležité?
   • Why is inoculation at the production of ductile iron castings so important?
  • 391 Saewert, H. Ch. – Bähr, R.:
   • Požadavky na automobilové odlitky a vývoj postupů lití
   • Demands on automotive castings and the development of casting methods
  • 394 Elbel, T. a kol.:
   • Studium reoxidace kovu ve slévárenské formě
   • Study of metal reoxidation in a foundry mould
  • 400 Tesařová, H. – Pacal, B. – Man, O.:
   • Vliv niklu na strukturu a mechanické vlastnosti feritické litiny s kuličkovým grafitem
   • Influence of nickel on the structure and mechanical properties of ferritic ductile cast iron
  • 404 Vojtkuláková, Z. – Pacal, B. – Pantělejev, L.:
   • Vliv tepelného zpracování na heterogenitu matrice LKG
   • Influence of heat treatment on heterogeneity of nodular cast iron’s matrix
  • 410 Nová, I. – Krýslová, K.:
   • Sledování rozměrových změn odlitků ze slitin Zn během tuhnutí
   • Monitoring of dimensional changes of castings from Zn alloys during solidification
  • 414 Neudert, A.: Trendy u bentonitových formovacích směsí
  • 416 Dahlmann, M. a kol.: Speciální písky firmy Hüttenes-Albertus pro výrobu slévárenských forem a jader
  • 418 Časový program 43. slévárenských dnů®
  • 419 PLÁNEK STÁNKU VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
  • 420 3. mezinárodní konference Ph.D. na 43. slévárenských dnECH® firemNÍ PREZENTACE
  • 422 Atlas Copco Industrial Technique, Praha
  • 432 FORMAT 1, spol s r. o., Křenovice u Brna
  • 433 Uddeholm Technology AB, Švédsko
 • rubriky
  • 434 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 435 Zajímavosti z oboru
  • 439 Publikace
  • 440 Blahopřejeme
  • 442 Vzpomínáme
 • obsah inzertní části
  • obálka
  • ASHLAND-SÜDCHEMIE-CZ, s. r. o., Brno
  • Commexim Group s. r. o., Říčany u Prahy
  • FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • 423 Atlas Copco Industrial Technique, Praha
  • 428 DISA Industries s. r. o., Příbram
  • 425 FURTENBACH GmbH, Rakousko
  • 430 I.M.F. s r. o., Sedlčany
  • 429 PROCENTO, spol. s r. o., Ostrava
  • 399 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 403 RTS s. r. o., Rakovník
  • 426 SAND TEAM, spol. s r. o., Brno
 • VKLÁDANÁ inzerce
  • LÜHR FILTER GmbH, Rakousko
  • KOVO, výrobní družstvo, Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 10 - 11/2006

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole