Slévárenství 09/2006

Slévárenství 09/2006

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09/2006

 • VADY ODLITKŮ Z METALURGICKÉHO HLEDISKA
  • 328 Elbel, T. – Hampl, J.:
   • Vady odlitků – oxidické pleny, uhlíkové pleny, černé skvrny a flotace grafitu
   • Casting defects – oxide and dross inclusions, lustrous carbon films, black stains and carbon flotation
  • 334 Skrbek, B.:
   • Použití ultrazvuku k hodnocení jakosti litinových odlitků
   • Use of ultrasound for evaluation of iron casting quality
  • 340 Jech, M. – Nová, I. – Nováková, I.:
   • Sledování pevnostních charakteristik litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem
   • Monitoring of strength characteristics of lamellar graphite cast irons and spheroidal graphite ones
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 346 Albrecht, J. – Smrž, B.:
   • Odprášení elektrických obloukových pecí vysokoúčinnými filtry FVU
   • Dedusting of electric arc furnaces with high effective FVU filters
  • 350 představení firem
 • rubriky
  • 353 Roční přehledy
  • 358 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 362 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 366 Vzdělávání
  • 367 Odborné semináře a konference
  • 372 Zajímavosti z oboru
  • 373 Aktuality
  • 377 Blahopřejeme
  • 378 Vzpomínáme
  • 379 Z historie
 • obsah inzertní části
  • obálka
  • Commexim Group s. r. o., Říčany u Prahy
  • FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
  • Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • PAPco, s. r. o., Praha
  • ROBOTERM, spol. s r. o., Chotěboř
 • VKLÁDANÁ inzerce
  • APF PRAHA, a. s., Praha
  • MOVA UB, s. r. o., IMOPRA, s. r. o., Nivnice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09/2006

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole