Slévárenství 09 - 10/2016

Slévárenství 09 - 10/2016

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09 - 10/2016

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 341 ROUCKA, J .
   • Potrebují se slevaci scházet?
 • 53. SLÉVÁRENSKÉ DNY® – VYBRANÉ PREDNÁŠKY | 53rd Foundry Days 2016—chosen papers
  • 342 CECH, J . – K ERŠNER, Š .
   • Izolace jako náhrada kapes u ocelových odlitku – návrh technologie a praktická aplikace
   • Insulation as a substitute for pockets for steel castings—design of the technology and practical application
  • 346 BRUNA, M . – B OLIBRUCHOVÁ, D .
   • Trhliny v hliníkových zliatinách
   • Hot tearing in aluminium alloys
  • 350 BRYKSÍ S TUNOVÁ, B .
   • Problematika stanovování hodnot mechanických vlastností slitin hliníku litých (nejen) pod tlakem
   • Problems of determination of values of mechanical properties of (not only) high pressure die cast aluminium alloys
  • 355 BLIZNYUKOV, S . – C AMEK, L . – F ERJO, J . – B ENO, J .
   • Nekteré možnosti optimalizace dezoxidace oceli na odlitky v licí pánvi pomocí plneného profilu
   • Some possibilities of optimization of cast steel deoxidation in casting ladle with the aid of cored wire
  • 360 SKRBEK, B .
   • Vytvárení a diagnostika povrchových zakalených vrstev na odlitcích z litiny s lupínkovým grafitem
   • Formation and diagnostics of surface hardened layers on lamellar graphite iron castings
  • 363 MARTINÁK, R .
   • Kinetika odeznívání ockovacího úcinku v litinách, jeho vliv na nukleaci grafitu, pocet eutektických bunek a z toho plynoucí dopady na metalografickou strukturu
   • Kinetics of fading of the inoculation effect in cast irons, its influence on graphite nucleation, number of eutectic cells and thereof resulting impacts on metallographic structure
  • 366 CHYTKA, P.
   • Zkrachoval nám klícový zákazník – návod k prevenci fatálních dopadu
   • Our key customer went bankrupt—instructions to prevent fatal impacts
  • 369 PAZDERKA. J .
   • Zkouška stanovení vyplavitelných látek
   • Test of determination of elutriatable substances
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 373 GRÖNING, P. – P ACAL, L .
   • HA – pokrocilé cold box systémy pro lití neželezných kovu a jejich environmentální aspekty (Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Düsseldorf, Nemecko; Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Decín)
  • 381 Predstavení spolecnosti ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Brno
  • 382 Profil spolecnosti (LANIK s.r.o., Boskovice)
  • 384 Automatizacní rešení pro cílené omílání | Spolehlivé, efektivní a flexibilní obrábení presných dílu (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Nemecko)
  • 386 ABB Robotika uvedla na trh dve novinky (ABB s. r. o., Praha)
 • RUBRIKY | Sections
  • 388 Rocní prehledy | Annual overviews
  • 391 Zprávy Svazu sléváren Ceské republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 393 Zprávy Ceské slévárenské spolecnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 394 Program 53. slévárenských dnu® | Programme of the 53rd Foundry Days
  • 397 Transactions AFS 2015
  • 398 Zahranicní slévárenské casopisy | Foreign foundry journals
  • 400 Ze zahranicních casopisu | From the foreign journals
  • 401 Slévárenské kongresy | Foundry congresses
  • 402 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 402 Mezioborové informace | Interdisciplinary information
  • 403 Blahoprejeme | Congratulations
  • 404 Z historie | From the history
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o, Decín
  • Ernst Leopold s. r. o., Blansko
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Brno
 • INZERCE | Advertisements
  • 386 ABB s. r. o., Praha
  • 340 Edicní plán Slévárenství 2017
  • 385 HWS Maschinenfabrik GmbH, Nemecko
  • 337 KOVOLIS HEDVIKOV a. s., Tremošnice
  • 383 LANIK s.r.o., Boskovice
  • 345 ROBOTERM spol. s r. o., Chotebor
  • 384 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Nemecko
  • 345 SEPP International s. r. o., Praha
  • 396 SSCR, vzdelávání

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09 - 10/2016

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole