Slévárenství 09 - 10/2015

Slévárenství 09 - 10/2015

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09 - 10/2015

 • ÚVODNÍ SLOVO / Introductory word
  • 311 R o u č k a , J .
   • 52. slévárenské dny® v termínu 10. a 11. listopadu 2015 opět v Brně
 • 52. SLÉVÁRENSKÉ DNY® – VYBRANÉ PŘEDNÁŠKY / 52nd Foundry Days—chosen papers
  • 312 P r a ž m a , V . – H o r á č e k , L .
   • Technologie 3D tisku písku v Modelárně LIAZ Liberec
   • 3D printing technology of sand in the pattern shop of Modelárna LIAZ in Liberec
  • 315 L a s á k , R .
   • Možnosti snížení nákladů při opravách odlitků svařováním
   • Possibilities of cost reduction in the repair of castings by welding
  • 318 G a j d z i c a , K . – G a j d z i c a , M . – R o z e n k r a n c , J .
   • Využití kovonosných briket ve slévárnách pomáhá řešit problémy odpadů
   • Use of metalliferous briquettes in foundries helps to solve the waste problems
  • 321 L i c h ý , P . – K r o u p o v á , I . – R a d k o v s k ý , F .
   • Možnosti řízeného naplynění hliníkových slitin pro eliminaci vad odlitků
   • Possibilities of the controlled gasification of aluminium alloys for eliminating the casting defects
  • 325 B r ů n a , M . – P r o c h á z k a , P . – B o l i b r u c h o v á , D .
   • Vplyv umiestnenia filtra vo vtokovej sústave na priebeh plnenia formy
   • Influence of filter position in gating system on the course of mould filling
  • 329 B a l á ž o v á , M . a k o l .
   • Vývoj technologie bimetalického ingotu s využitím numerického a fyzikálního modelování
   • Development of a technology for production of a bimetallic ingot using numerical and physical modelling
  • 333 O d e h n a l , J . – V l k , V .
   • Využití vápníku ke zvýšení užitných vlastností oceli
   • Use of calcium for increasing utility properties of steels
  • 337 S k r b e k , B . – N o s e k , V .
   • Nedestruktivní měření tloušťky tenkých křivých stěn dutin odlitků
   • Non-destructive thickness measurement of thin curve walls of casting cavities
 • ODBORNÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY / Specialized peer-reviewed articles
  • 340 Š m í d , M . a k o l .
   • Vliv rozdílných podmínek přesného lití na vysokocyklovou únavu superslitiny MAR-M 247 při vysokých teplotách
   • Influence of different conditions of investment casting on high-cycle fatigue of the MAR-M 247 superalloy under high temperatures
 • PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY / Overview articles
  • 345 D o l e ž a l , J . – B r y k s í S t u n o v á , B . – K u č e r a , V .
   • Současné poznatky o vlivu doprovodných prvků ve slitinách Al-Si
 • FIREMNÍ PREZENTACE / Presentations of companies
  • 310 Dvouvsázkové odstředivé zařízení pro dodavatelský průmysl / Full-Speed pro nejrozmanitější tvářené díly (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 349 V a c e l e t , P . H . – T á b o r s k ý , D .
   • ECOCURE™ BLUE – nejnovější vývojový trend v technologii cold box (ASK Chemicals GmbH, Hilden, Německo)
  • 352 Největší GIFA všech dob pro firmu FOSECO (FOSECO, Ostrava)
  • 354 ABB Robotika představila na MSV 2015 nové produkty a pokročilé aplikace (ABB s. r. o., Praha)
  • 356 LANIK s.r.o., Boskovice
  • 358 Dodáváme FORMY, JÁDRA, ODLITKY (MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., Liberec)
  • 360 Stažení vadného výrobku z trhu nemusí nutně znamenat katastrofu (RESPECT, a. s., Praha)
  • 362 KERAMTECH, s. r. o., Žacléř
  • 364 HERATM – vysoce účinný uvolňovací prostředek pro vysokotlaké lití (Chem-Trend GmbH, Německo)
  • 366 Wa g n e r , P . – V á c l a v í k , Z .
   • Mechanizace formování WÖHR (AAGM GmbH, Německo; Wöhr CZ s. r. o., Brno)
  • 368 Bazar technologií pro tavení a tepelné zpracování kovů / Náš servis tavicích agregátů přesvědčuje o kvalitě (JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice)
 • RUBRIKY / Sections
  • 371 Ediční plán Slévárenství 2016
  • 372 Zprávy Svazu sléváren České republiky / News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 373 Zprávy České slévárenské společnosti / News from the Czech Foundrymen Society
  • Program 52. slévárenských dnů®
  • 376 Vysoké školy informují / Information from universites
  • 376 Ze zahraničních časopisů / From the foreign foundry journals
  • 378 Slévárenské konference / Foundry conferences
  • 378 Zahraniční slévárenské časopisy / Foreign foundry journals
  • 380 Zajímavosti / Curiosities
  • 380 Umělecké odlitky / Art castings
  • 380 Publikace / Publications
  • 381 Nekrolog / Obituary
  • 381 Blahopřejeme / Congratulations
  • 382 Z historie / From the history
 • OBÁLKA / Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • FOSECO, Ostrava
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno
 • INZERCE / Advertisements
  • 367 AAGM GmbH, Německo Wöhr CZ s. r. o., Brno
  • 355 ABB s. r. o., Praha
  • 307 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • 314 Heraeus Electro-Nite Int. N.V., Rakousko
  • 365 Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo
  • 368 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice
  • 363 KERAMTECH, s. r. o., Žacléř
  • 324 LAC, s. r. o., Rajhrad
  • 357 LANIK s.r.o., Boskovice
  • 359 MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., Liberec
  • 317 NürnbergMesse GmbH, Düsseldorf EUROGUSS 2016
  • 328 PBS Velká Bíteš, a. s.
  • 361 RESPECT, a. s., Praha
  • 328 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 310 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 336 S+C ALFANAMETAL, s. r. o., koncern, Tršice
  • 370 SSČR – 25 let

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09 - 10/2015

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole