Slévárenství 09 - 10/2014

Slévárenství 09 - 10/2014

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09 - 10/2014

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 317 R o u č k a , J .
   • 51. slévárenské dny® ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 pokračují v tradici setkání českých a slovenských slevačů
 • PŘEDNÁŠKY ZE SLÉVÁRENSKÝCH DNŮ® 2014
  • 318 B r ů n a , M . – P r o c h á z k a , P . – B o l i b r u c h o v á , D .
   • Vplyv dizajnu lisovaných filtrov na plnenie formy
   • Impact of design of pressed filters on filling of the mould
  • 322 K r o u p o v á , I . a k o l .
   • Optimalizace žíhacího cyklu sádrových forem pro výrobu kovových pěn s nepravidelnou buňkovou strukturou
   • Optimization of annealing cycle of plaster moulds for manufacture of metal foams with irregular cell structure
  • 325 D u l a v a , M .
   • Vznik intermetalických fází při výrobě odlitků z korozivzdorných ocelí
   • Formation of intermetallic phases during manufacture of castings from stainless steels
  • 330 O d e h n a l , J . – B r o t á n e k , S . – F i k r l o v á , R .
   • Příčiny vzniku Widmanstättenovy struktury v uhlíkových ocelích
   • Causes of formation of Widmanstätten structure in carbon steels
  • 336 J e l í n e k , P . a k o l .
   • Modifikace alkalických silikátů v technologii mikrovlnového vytvrzování
   • Modification of alkali silicates in the technology of microwave hardening
  • 342 F o š u m , J .
   • Samotvrdnoucí směsi s organickými pojivy – současný stav využívání v českých slévárnách
   • Self-setting mixtures with organic binders—present state of using in Czech foundries
  • 347 F i r k o v á , L . a k o l .
   • Tvorba komplexního nákladového modelu výroby odlitku
   • Creation of a comprehensive cost model of casting production
  • 350 C i l e č e k , J .
   • Motivace a motivační prvky ve firmě ALUCAST
   • Motivation and motivational elements in the firm of ALUCAST
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 352 H o r á č e k , M . a k o l .
   • Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků ze slitin Al
   • Research and development of technology for large—thin wall—high quality aluminum castings for aircraft industry
 • Z PRAXE
  • 358 L á n í k , B . a k o l .
   • Testování keramických jader za vysoké teploty
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 313 RMBS 1-842 – kompaktní tryskací systém s inovačními manipulačními kleštěmi (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 364 F i s c h e r , S . A . a k o l .
   • Moderní způsoby nálitkovaní – historie a současnost (ASK Chemicals CZ, Brno)
  • 369 Wa g n e r , P . – V á c l a v í k , Z .
   • Technologie WÖHR pro výrobu forem z chemicky pojených směsí (AAGM Aalener Giessereimaschinen GmbH; Wöhr CZ, s. r. o., Brno)
  • 370 FlexMT™ od ABB zvyšuje využití obráběcího nástroje až o 60 % (ABB s. r. o., Praha)
  • 372 Investice do briketovacího lisu iSwarf splnila svůj cíl (BRIKLIS, spol. s r. o., Malšice)
  • 374 Boříme zavedené postupy / Výroba pískových forem a jader bez modelového zařízení v průmyslové praxi sléváren (METOS, v. o. s., Chrudim)
  • 376 Nejvyšší efektivnost při broušení odlitků z litiny / více než 30% úspora nákladů díky turbínové brusce s jakostním brusivem (DEPRAG CZ a. s., Lázně Bělohrad)
 • RUBRIKY
  • 378 Roční přehledy
  • 381 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 382 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 384 Program 51. slévárenských dnů®
  • 386 Slévárenská výroba v České republice
  • 388 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 389 Ze zahraničních časopisů
  • 390 Vzdělávání
  • 393 Vysoké školy informují
  • 394 Publikace
  • 395 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 396 Umělecké odlitky
  • 397 Nekrolog
  • 397 Blahopřejeme
  • 398 Z historie
 • OBÁLKA
  • ASK Chemicals CZ, Brno
  • FORMSEVIS, spol. s r.o., Brno
  • Wöhr CZ, s. r.o., Brno
  • FOSECO, Ostrava
 • INZERCE
  • 368 ALW INDUSTRY s. r. o., Olomouc
  • 371 ABB s. r. o., Praha
  • 373 BRIKLIS, spol. s r. o., Malšice
  • 377 DEPRAG CZ a. s., Lázně Bělohrad
  • 363 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice
  • 316 LANIK s. r. o., Boskovice
  • 375 METOS, v. o. s., Chrudim
  • 402 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 313 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 363 SEPP International s. r. o., Praha, INTEC

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09 - 10/2014

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole