Slévárenství 09 - 10/2010

Slévárenství 09 - 10/2010

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09 - 10/2010

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 303 K o p l í k , R .
   • 13. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX – indikátor stavu a perspektiv slévárenství
   • The 13th international foundry Fair FOND -EX – an indicator of the state and prospects of foundry industry
 • HODNOCENÍ VELETRHU FOND-EX 2010
  • 305 C h r á s t , J .
   • Zařízení formoven, jaderen a čistíren na veletrhu FOND-EX 2010
   • Equipment of mould, core and fettling shops at the FOND-EX 2010 Fair
  • 309 J i ř i k o v s k ý , J .
   • Tavicí a udržovací pece na veletrhu FOND-EX 2010
   • Melting and holding furnaces at the FOND-EX 2010 Fair
  • 311 S m u t n ý , I .
   • Co nového přinesl veletrh FOND-EX 2010 v oblasti lití pod tlakem, v kokilovém lití a nízkotlakém lití
   • Foundry Fair FOND -EX 2010 from the point of view of die-pressure, chill and low pressure casting
  • 313 F o š u m , J . – Š e b e s t a , B .
   • FOND-EX 2010 – novinky v oblasti formovacích materiálů a postupů výroby forem a jader; měřicí přístroje pro kontrolu formovacích materiálů a řízení procesu přípravy směsi
   • FOND -EX 2010 – novelties in the field of moulding materials and methods of moulds and cores manufacture; measuring equipment for checking of moulding materials and sand preparation control
  • 316 K o p l í k , R .
   • Profil modeláren vystavujících na veletrhu FOND-EX
   • Background of pattern shops exhibiting at the FOND -EX Fair
  • 317 M o r e s , A .
   • FOND-EX 2010 a oblast technologie výroby odlitků
   • FOND -EX 2010 and the field of casting manufacture technology
  • 320 Z á d ě r a , A .
   • FOND-EX 2010 z pohledu metalurgie slitin železa
   • FOND -EX 2010 from the point of view of metallurgy of ferroalloys
  • 322 K o s o u r , V .
   • FOND-EX a MSV 2010: Novinky v oblasti numerické simulace slévárenských procesů a technologií Rapid Prototyping
   • FOND -EX and International Engineering Fair 2010: Novelties in the field of numerical simulation of foundry processes and Rapid Prototyping technologies
  • 324 C i l e č e k , J .
   • Přesné odlitky na výstavě FOND-EX 2010
   • Investment castings at the FOND -EX 2010 Fair
  • 326 K u b í č e k J . – B l a ž e k , J .
   • Povrchové úpravy odlitků na veletrhu PROFINTECH 2010
   • Surface treatment technologies of castings on the PROFINTECH 2010 Fair
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 328 V a j s o v á , V . – M i c h n a , Š .
   • Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlZn5,5Mg2,5Cu1,5
   • Influence of a casting mould on structure of AlZn5.5Mg2.5Cu1.5 alloy
  • 332 P e c i n a , V . – Š e n b e r g e r , J . – S t r á n s k ý , K .
   • Chemická (mikro)heterogenita v ocelových odlitcích jednoduchého tvaru ve spojení s reoxidačními pochody
   • Chemical (micro)heterogeneity in steel castings of simple forms in connection with reoxidation processes
  • 336 B u r i a n o v á , K . – N e z v a l o v á , H . – R u s í n , K .
   • Je možná renesance cementových směsí?
   • Is the renascence of cement mixtures possible?
 • Z PRAXE
  • 340 P a z d e r k a , J .
   • Snižování emisí bentonitových formovacích směsí (KERAMOST, a.s., Most)
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 342 Den otevřených dveří společnosti JUNKER Industrial Equipment marketinkový tým (Junker I.E., s. r. o., Boskovice)
  • 344 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 345 W a c k e r n a g e l , U .
   • FoundPlan – software pro plánování výroby ve slévárnách (Ferro Trade, Německo)
  • 346 Královopolská slévárna s. r. o., Brno (ACESO Praha s. r. o, Praha)
  • 348 Moderní koncepce slévárny vybavené tryskacím zařízením s podvěsnou dráhou (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
 • RUBRIKY
  • 349 Roční přehledy
  • 353 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 359 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 359 Vysoké školy informují
  • 360 Vzdělávání
  • 361 Umělecká litina
  • 363 Blahopřejeme
  • 364 Z historie
 • OBÁLKA
  • COMMEXIM a. s., Říčany u Prahy
  • HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • FOSECO, Ostrava
 • inzerce
  • 347 ACESO Praha s. r. o., Praha
  • 345 Ferro Trade, Německo
  • 343 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice
  • 341 KERAMOST, a.s., Most
  • 331 LAC, s. r. o., Rajhrad
  • 348 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 299 SSČR, Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09 - 10/2010

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole