Slévárenství 09 - 10/2009

Slévárenství 09 - 10/2009

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 09 - 10/2009

 • NOVÉ POZNATKY Z OBLASTI METALURGIE SLITIN ŽELEZA
  • 321 L a š t o v i c a , J . a k o l .
   • Studium vlivu dezoxidace litiny uhlíkem ve vakuu na její vlastnosti
   • Study of influence of cast iron deoxidation with carbon in vacuum on its properties
  • 327 V e s e l ý , P . a k o l .
   • Analýza vad ocelových odlitků
   • Analysis of steel casting defects
  • 332 C a r b o l , Z . a k o l .
   • Zvyšování jakosti těžkých ocelových odlitků ve slévárně Vítkovice Heavy Machinery, a. s.
   • Quality improving of heav y steel castings in a foundry of the joint-stock company of Vítkovice Heav y Machinery, a. s.
  • 337 Č e c h , J . a k o l .
   • Výroba těžkých odlitků z austenitických litin s kuličkovým grafitem
   • Manufacture of heav y castings from austenitic spheroidal graphite cast irons
  • 342 P e c i n a , V . – Š e n b e r g e r , J . – K a ň a , V .
   • Vliv aktivity kyslíku na složení vměstků a vznik bublin v ocelích s méně než 0,25 % C
   • Influence of oxygen activity on composition of inclusions and the formation of gas holes in steels with less than 0.25% C
  • 348 F u t á š , P .
   • Vplyv zvýšeného podielu oceľového šrotu vo vsádzke na kvalitatívne vlastnosti liatiny EN- GJL 250
   • Influence of steel scrap increased percentage in the charge on quality properties of EN- GJL 250 cast iron
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 351 C h a r v á t , O . – H o r á č e k , M . – P a v e l k a , T .
   • Nové trendy výroby náhrad kolenních kloubů
   • New trends during production of knee replacements
 • Z PRAXE
  • 356 M a r e č e k , L . – F o r e t , R . – J a n č a , M .
   • Metodologie analýzy procesu výroby odlitků z tvárné litiny za účelem minimalizace vzniku bodlin založená na využívání multidimenzionálního matematického modelu
  • 358 M a t u l a , L .
   • Zkušenosti z experimentálního tlakového odlévání hořčíku ve slévárně KOVOLIT, a. s., Modřice
 • NA AKTUÁLNÍ TÉMA
  • 361 Š e n b e r g e r , J .
   • O poslání kateder slévárenství na vysokých školách
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 363 Nový název DROP-PRESS Čáslav, s. r. o., je Ljunghäll, s. r. o. (Ljunghäll, s. r. o., Čáslav)
  • 364 H l a v á č e k , M .
   • Spojení společnosti DISA a Wheelabrator
  • 366 Nové průběžné tryskací zařízení na závěsné dráze od firmy Rösler. 20 metacích kol pro čisté svařované konstrukce (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 368 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
 • RUBRIKY
  • 369 Roční přehledy
  • 373 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 374 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 376 Slévárenské konference a odborné akce
  • 378 Aktuality
  • 379 Recenze
  • 380 Blahopřejeme
  • 381 Z historie
 • OBÁLKA
  • COMMEXIM a. s., Říčany u Prahy
  • DISA Industries s. r. o., Příbram
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co., Ltd., Čína
 • inzerce
  • 357 B & M InterNets, s. r. o., Brno
  • 320 BVD PECE spol. s r. o., Karlovy Vary
  • 336 Calcom ESI SA, Švýcarsko
  • 363 EDIMET SPA, Itálie METEF 2010
  • 359 KOVOLIT, a. s., Modřice
  • 363 Ljunghäll, s. r. o., Čáslav
  • 347 NürnbergMesse, GmbH, EUROGUSS 2010
  • 367 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 317 SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 09 - 10/2009

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole