Slévárenství 08 - 09/2002

Slévárenství 08 - 09/2002

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 08 - 09/2002

 • Obsah
  • 305 Čech, J. a kol.:
   • Možnosti experimentu a simulace při stanovení jakostních charakteristik litin a vad u tlakově litých odlitků
   • Experimental and simulation possibilities at quality characteristics determination of cast iron and of die castings defects
  • 311 Čermák, L. – Matula, L. – Rusín, K.:
   • Numerické modelování teplotního pole formy s uvážením vlivu kondenzační zóny
   • Numerical modeling of a mould temperature field considering the condensing zone influence
  • 318 Herman, A. – Salač, K.:
   • Optimalizace technologie odlitku pomocí simulačního software
   • Casting technology optimization by means of simulation software
  • 322 Nová, I.:
   • Simulační výpočty tuhnutí a chladnutí odlitků jako účinný nástroj výroby jakostních odlitků
   • Simulation computations of castings solidification and cooling as an efficient tool of production of high-quality castigs
  • 325 Walker, M. – Palczewská, S. – Snider, D. – Williams, K.:
   • Modelování procesů foukání pískových jader – úkol simulace v nejbližší budoucnosti
   • Modeling sand core blowing: simulation´s next challenge
  • 328 Kábová, H.:
   • Počítačová simulace jako prostředek k urychlení předvýrobních etap
   • Casting simulation as a tool for pre-manufacturing process acceleration
  • 331 Sova, P.:
   • Užití informačních systémů ve slévárnách
   • Use of information systems in foundries
  • 334 Přístroje pro temperování a chlazení forem při tlakovém lití slitin hliníku
  • Die casting temperature controlling and cooling units for Al-alloys
  • 338 Kofler, CH. – Trojan, J.:
   • DISA 230 – revoluce v evoluci
   • DISA 230 – revolution in evolution
  • 340 Urbat, K.:
   • Role CAEF (Asociace evropských slévárenských svazů) a evropský slévárenský průmysl
   • The role of CAEF (Committee of Associations of European Foundries) and European foundry industry
  • 344 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 348 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 349 Jubilea
  • 350 Vzpomínáme
  • 352 Aktuality z domova
  • 352 Aktuality ze zahraničí
  • 356 Roční přehledy
  • 360 Ze zahraničních časopisů
  • 361 Z historie
  • 365 Publikace
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str. Formservis, spol. s r.o., Brno
  • 2. str. SD Software, s.r.o., Plzeň
  • 3. str. Tool-Temp AG, Švýcarsko
  • 4. str. BVV – FOND-EX, Brno
  • Testima, spol. s r.o., Praha
  • Axiom Tech, s.r.o., ŽUár nad Sázavou
  • MECAS ESI, s.r.o., Plzeň
  • Igor Láník – Techservis Boskovice
 • vložený list
  • Verlag Dashöfer, Praha

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 08 - 09/2002

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole