Slévárenství 07/2002

Slévárenství 07/2002

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07/2002

 • Obsah
  • 243 Roučka, J. – Veverka, A.:
   • Vliv filtrace keramickými filtry na průběh plnění odlitků
   • The influence of ceramic filters on filling process of castings
  • 247 Lanča, M. – Kubačka, J.:
   • Zkušenosti s využitím keramických filtrů při odstraňování makroskopických vměstků v odlitcích z oceli na odlitky a litin LLG a LKG
   • Experience in application of ceramic filters at removal of macroinclusions in castings from steel, lamellar and spheroidal graphite cast iron
  • 251 Krutiš, V. – Burian, J.:
   • Simulace proudění kovu keramickými filtry
   • Simulation of metal flowing through ceramic filters
  • 254 Křístek, J.:
   • Profilované filtry pro hliníkové odlitky
   • Shaped filters for castings from Al-alloys
  • 256 Ości~ l owski, A. – Pliś, W. – Zemánek, R.:
   • Nabídka společnosti FERRO-TERM v oboru filtrace a očkování slitin železa
   • The offer of the company FERRO-TERM in the branch of filtration and inoculation of Fe-alloys
  • 260 Filtrace tavenin – cesta ke zvýšení užitných vlastností odlitků
  • Melts filtration – a way of increasing the use properties of castings
  • 263 Lev, P.:
   • Filtrace zároveň s očkováním
   • Filtration at the same time with inoculation
  • 265 Lána, I.:
   • Tradice a historie Slévárny a modelárny v Novém Ransku
   • Tradition and history of Foundry and Pattern Shop at Nové Ransko
  • 267 Král, Z.:
   • Trh práce jako rozhodující omezující faktor konkurenceschopnosti slévárenství v České republice
   • Labour market as a decisive limiting factor of competitiveness of foundry industry in the Czech Republic
  • 270 Porkert, Z. – Šůra, P.:
   • Poloautomatická kontrola odlitků ve slévárně Kdynium, a.s.
   • Semi-automatic check of castings in the foundry Kdynium, a.s. (joint-stock company)
  • 273 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 276 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 284 Z odborného života
  • 288 Jubilea
  • 289 Vzpomínáme
  • 290 Aktuality z domova
  • 293 Aktuality ze zahraničí
  • 295 Roční přehledy
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., Ždírec nad Doubravou
  • 2. str. MSV-BVV, Brno
  • Světové slévárenské fórum 2002
  • 3. str. AMB 2002
  • Podnikový ekolog
  • 4. str. Testima, spol. s r.o., Praha
  • Metal, Kielce, Polsko
  • Světový slévárenský kongres
  • Aluprim, s.r.o., Strupčice
  • Keramtech, spol. s r.o., Žacléř
  • Igor Láník – Techservis Boskovice
  • Moravské keramické závody, a.s., Rájec-Jestřebí

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07/2002

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole