Slévárenství 07 - 08/2018

Slévárenství 07 - 08/2018

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07 - 08/2018

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 233 ŠPIČKA, I.; TYKVA, T.:
   • Vstříc výzvám Průmyslu 4.0
 • PRŮMYSL 4.0 | Industry 4.0
  • 235 ŠPIČKA, I.; TYKVA, T.; FRIDRICH, M.
   • Měnící se požadavky na kompetence zaměstnanců v hutním průmyslu v souvislosti s trendem Průmysl 4.0
   • Changing requirements for competence of employees in the metallurgical industry related to the Industry 4.0
  • 240 MAŇÁK, R.; MAŇÁKOVÁ, M.
   • Nové požadavky na kompetence manažerů a pracovníků v Průmyslu 4.0
   • New competence requirements of managers and employees in the Industry 4.0
  • 244 ŠLAJS, J.
   • Jak zásadní je pro české slévárenství koncept Průmysl 4.0?
   • How crucial is the Industry 4.0 concept for the Czech foundry branch?
  • 248 LÁNA, I.
   • Průmysl 4.0 a ekologický pohled na technickou přípravu a výrobu finálních produktů
   • Industry 4.0 and an ecological view of technical preparation and production of final products
  • 254 LUŇÁK, M.; SKULINA, D.; KUSÝ, P.
   • Uplatnění 3D laserového skenování ve slévárenské výrobě
   • Application of 3D laser scanning in foundry production
  • 260 BEZDĚK, A.; FISCHER, M.
   • 3D tisk šetří až 75 % nákladů na lití do písku
   • 3D printing saves up to 75% in sand casting costs
  • 268 ZIMNÝ, O.; HEGER, M.; STRÁŇAVOVÁ, M.; TREUTLEROVÁ, L.
   • Využití hybridní techniky modelování pro predikce chování technologických procesů
   • Using hybrid technology modeling for prediction of technology processing
  • 272 FRIDRICH, M.; TYKVA, T.; ŠPIČKA, I.
   • Cloud computing a Průmysl 4.0
   • Cloud computing and Industry 4.0
  • 277 FIALOVÁ, V.; TYKVA, T.; ŠPIČKA, I.
   • Připravenost hutních podniků v České republice na trendy související s iniciativou Průmysl 4.0
   • The readiness of metallurgical companies in the Czech Republic for the trends related to the Industry 4.0
 • LITERÁRNÍ PŘEHLEDY | Literary overviews
  • 281 Průmysl 4.0 ve slévárenských časopisech a sbornících
  • Industry 4.0 in foundry journals and proceedings
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 282 HÜTTENES-ALBERTUS, s.r.o., Děčín
   • Rozhovor s Aminem Serghinim: HA chce slévárenskému průmyslu nabídnout inovativní celkové řešení
  • 286 H.A. Kovochem spol. s r.o., Mníšek pod Brdy
   • H.A. Kovochem spol. s r.o. – správná volba pro vaši slévárnu
  • 288 ASK Chemicals Czech, s.r.o., Brno
   • Nové hybridní přísady pro vyšší účinnost a efektivitu při výrobě odlitků
  • 292 ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč
   • Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl
  • 294 BÜHLER AG, Švýcarsko
   • Automatizované pracoviště tlakového lití budoucnosti: Nulová zmetkovitost. Nepřetržitý chod. Čas cyklu snížený o 40 %
  • 296 Mec.F.Consulting, Slovensko
   • Zvýšená účinnost při použití off-line programování pro automatické broušení na CNC strojích
 • RUBRIKY | Sections
  • 298 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 299 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 300 Seznam členů SSČR a výrobní program členských sléváren | List of members of the AFCR and production programme of member foundries
  • 305 Zprávy Svazu modeláren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 306 Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association
  • 306 Seznam členů SPL-CICA a jejich výrobní program | List of members of the SPL-CICA and their production programme
  • 309 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 315 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs
  • 316 Slévárenské kongresy | Foundry congresses
  • 317 Transactions AFS 2017
  • 318 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 320 Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals
  • 321 Výročí | Anniversary
  • 322 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 325 Životní prostředí | Environment
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus, s.r.o., Děčín
  • H.A. Kovochem spol. s r.o., Mníšek pod Brdy
  • FOSECO, Třinec
  • ASK Chemicals Czech, s.r.o., Brno
 • INZERCE | Advertisements
  • 290 ALFE BRNO, s.r.o.
  • 293 ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč
  • 234 Business Intelligence, s.r.o., Ostrava
  • 295 BÜHLER AG, Švýcarsko
  • 259 Daniel Adam Enterprise 3D, a.s., Brno
  • 325 Ediční plán Slévárenství 2019 258 Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH 253 Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo
  • 243 Lipské veletrhy
  • 297 Mec.F.Consulting, Slovensko
  • 232 MAGMA GmbH, Pardubice 280 MECAS ESI, s.r.o., Brno
  • 247 pewag Czech s.r.o., Vamberk 317 Rösler Oberfl ächentechnik GmbH
  • 316 VIDA! science centrum, Brno 234 VŠB – TU Ostrava
  • 326 WFO, 73th WFC 325 ZO ČSOP Nový Jičín

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07 - 08/2018

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole