Slévárenství 07 - 08/2017

Slévárenství 07 - 08/2017

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07 - 08/2017

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 211 NOVÁ, I .
 • STRUKTURÁLNÍ ODLITKY | Structural castings
  • 213 NOVÁ, I .; MACHUTA, J .
   • Výroba strukturálních odlitků ze slitin hliníku
   • Manufacture of structural castings from aluminium alloys
  • 218 BRYKSÍ STUNOVÁ, B .
   • Lité strukturní díly – konstrukční, metalurgické a technologické aspekty výroby
   • Cast structural parts—structural, metallurgical and technological aspects of manufacture
  • 221 JELÍNEK, M .
   • Základní principy výroby strukturálních odlitků
   • Basic principles of manufacture of structural castings
 • Z PRAXE | Articles oriented to practice
  • 226 LUŇÁK, M .; JELÍNEK, D .
   • Optimalizace odlévání hliníkového odlitku pro automobilový průmysl pomocí softwaru MAGMA5
   • Optimization of pouring of Al casting for automotive industry using MAGMA5 software
  • 229 HUGO, M .; BRYKSÍ, V .
   • Svařování tlakově litých odlitků ze slitiny hliníku s křemíkem elektronovým svazkem
   • Electron beam welding of high pressure die castings made of aluminium-silicon alloy
 • LITERÁRNÍ PŘEHLEDY | Literary overviews
  • 234 Tlakové lití, slitiny neželezných kovů a konstrukční odlitky pro automobilový průmysl ve slévárenských časopisech
  • Die-casting, non-ferrous alloys and structural casting for automobile industry in foundry journals
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 236 BÜHLER AG, Švýcarsko
   • Zpřístupnění potenciálu trhu konstrukčních dílů
   • Tapping into the market potential for structural components
  • 238 HRABÁNEK, R .
   • Dávkovací pec s vakuovou pumpou = významný posun v dávkování tekutého kovu
  • 240 Eurovision, a.s., Brno
   • Strategie managementu inovací firmy
  • 241 ITALPRESSE INDUSTRIE Srl, Itálie
   • Interaktivní asistent A-Me. Nový mobilní nástroj pro servis a údržbu
  • 242 ALTREVA, spol. s r. o., Třebíč
   • Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl
  • 244 Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Německo
   • Perfektní kombinace: špičková kvalita odlitku a efektivní náklady
  • 245 SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice
   • Organická pojiva společnosti SAND TEAM, spol. s r.o.
 • ROZHOVORY | Interviews
  • 246 KOPLÍK, J .
   • Pokračuji v rodinné slévárenské tradici
 • RUBRIKY | Sections
  • 249 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 252 Zprávy Svazu modeláren České republiky | News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic
  • 253 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 261 Program 54. slévárenských dnů | Programme of the 54th Foundry Days
  • 262 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 264 Slévárenské kongresy | Foundry congresses
  • 265 Transactions AFS 2016
  • 265 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 267 Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals
  • 269 Vzdělávání | Education
  • 270 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 274 Aktuality | Recent events
  • 276 Nekrolog | Obituary
  • 276 Blahopřejeme | Congratulations
 • OBÁLKA | Cover
  • Foseco, Ostrava
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • BÜHLER AG, Švýcarsko
  • Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno
 • INZERCE | Advertisements
  • 243 ALTREVA, spol. s r. o., Třebíč
  • 225 Ediční plán Slévárenství 2018
  • 240 Eurovision, a.s., Brno, Praha
  • 248 Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo
  • 207 ITALPRESSE INDUSTRIE Srl, Itálie
  • 244 Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Německo
  • 210 Rösler Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 259 SSČR, Vzdělávejte se
  • 239 STØTEK, zastoupení, Ing. Radek Hrabánek

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07 - 08/2017

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole