Slévárenství 07 - 08/2015

Slévárenství 07 - 08/2015

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07 - 08/2015

 • ÚVODNÍ SLOVO / Introductory word
  • 229 B u r i a n , A .
   • Trvale udržitelný rozvoj v oblasti slévárenských formovacích materiálů
 • FORMOVACÍ SMĚSI – POJIVOVÉ SYSTÉMY / Moulding mixtures—binding systems
  • 231 T a g g , A . – T h i e n e l , M . – B u r i a n , A .
   • Případová studie praktického využití technologie GEOPOL® ve světě
   • A case study of practical use of the GEOPOL® technology in the world
  • 235 M ü l l e r , J . a k o l .
   • INOTEC – Vývoj v oblasti anorganických pojivových systémů – již neuslyšíte „to nejde, to nebude fungovat“
   • INOTEC—Development in the field of inorganic binding systems—you will never more hear „it is not possible, it won’t work“
  • 240 H o l t z e r , M . – K m i t a , A . – D a ń k o , R .
   • Vývoj plynů při tepelném rozkladu formovacích směsí – srovnání anorganických a organických pojiv
   • The gases generation during thermal decomposition of moulding sands—comparison of inorganic and organic binders
  • 248 K u k u j , D . M . – N i k o l a j č i k , J . A .
   • Použití nanomateriálů pro syntézu vysokoteplotní fáze v nátěrech proti zapečeninám
   • Use of nanomaterials for the synthesis of high temperature phase in antiburn-ons coatings
 • RECENZOVANÉ ČLÁNKY Z PRAXE / Peer-reviewed articles oriented to practice
  • 251 K o l d a , V . – L u k e š , R .
   • Využití numerické simulace při výrobě jader z ST směsi
   • Use of numerical simulation in manufacture of cores from self-setting sands
  • 254 B e t i k , B . – V y k o u k a l , M .
   • Automatizace při výrobě forem a jader
   • Automation in manufacture of moulds and cores
  • 258 S i m m o n s , R . D . L . – V y k o u k a l , M .
   • Nový PUR systém, pojivový systém s nízkým zápachem
   • A new PUR system, the binder system with low odour
  • 262 Wa k i t a , K . – M a t s u b a r a , M .
   • Charakteristika a aplikace kulatého keramického ostřiva CERABEADS
   • Characteristics and application of the round ceramic base sand CERABEADS
 • HODNOCENÍ VELETRHU GIFA 2015 / Evaluation of the GIFA Fair 2015
  • 265 H l a v i n k a , J .
   • The Bright World of Metals
  • 267 S e d l á k , J .
   • NEWCAST 2015
  • 269 P o t á c e l , R .
   • Tavicí a udržovací pece na mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA 2015
  • 272 L i c h ý , P .
   • GIFA 2015 – co nového ve slévárenství slitin neželezných kovů?
  • 273 M o r e s , A .
   • GIFA 2015 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků
  • 276 P a z d e r k a , J .
   • GIFA – výroba forem a jader
 • FIREMNÍ PREZENTACE / Presentations of companies
  • 278 Provodínské písky, významné ložisko kvalitních křemenných ostřiv v České republice (Provodínské písky, a. s., Provodín)
  • 280 Najpi ťaží na najväčšom ložisku zlievarenského a sklárskeho piesku na Slovensku (NAJPI a.s., Senica, Slovensko)
  • 282 Nová, univerzální metací kola pro optimalizaci povrchových úprav (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
 • RUBRIKY / Sections
  • 283 Roční přehledy / Annual overviews
  • 287 Zprávy Svazu sléváren České republiky / News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 288 Zprávy České slévárenské společnosti / News from the Czech Foundrymen Society
  • 292 Vysoké školy informují / Information from universites
  • 295 Ze zahraničních časopisů / From the foreign foundry journals
  • 296 Transactions AFS 2014
  • 298 Zahraniční slévárenské časopisy / Foreign foundry journals
  • 300 Umělecké odlitky / Art castings
  • 301 Blahopřejeme / Congratulations
  • 301 Nekrolog / Obituary
  • 302 Z historie / From the history
 • OBÁLKA / Cover
  • ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno
  • Provodínské písky, a. s., Provodín
  • AAGM GmbH, Bopfingen, Německo Wöhr CZ s. r. o., Brno
  • Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo
 • INZERCE / Advertisements
  • 225 MAGMA GmbH, Pardubice
  • 281 NAJPI a.s., Senica, Slovensko
  • 282 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 286 SSČR – 25 let
  • 228 Veletrhy Brno, a. s.

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07 - 08/2015

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole