Slévárenství 07 - 08/2013

Slévárenství 07 - 08/2013

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07 - 08/2013

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 235 L á n a , I .
   • Krátce úvodem
  • 236 R u s í n , k .
   • Několik vět z historie lehkých neželezných kovů
 • ODLITKY ZE SLITIN HLINÍKU A HOŘČÍKU
  • 239 R o u č k a , J . – H o t a ř , J . – H l a v á č e k , P .
   • Řízené naplyňování siluminu
   • Controlled gasification of silumin
  • 244 G r z i n č i č , M . – L u k á č , I .
   • Provozní optimalizace procesu očkování siluminů novou technickou specifikací vstupního materiálu a metalurgickým pochodem
   • Operational optimization of the grain refinement process of silumins by a new technical specification of an input material and a metallurgical process
  • 251 L i c h ý , P . – B e ň o , J . – C a g a l a , M .
   • Hodnocení vlastností Mg slitin za zvýšených a vysokých teplot
   • Evaluation of Mg alloys properties under elevated and high temperatures
  • 255 Š e r á k , J . a k o l .
   • Hořčíkové slitiny pro použití za vyšších teplot
   • Magnesium alloys for use at elevated temperatures
  • 259 B e d n á ř o v á , V . – L i c h ý , P . – E l b e l , T .
   • Technologie výroby litých kovových pěn v laboratorních podmínkách
   • Manufacturing technology of cast metal foams in laboratory conditions
  • 263 P a b e l , T h . a k o l .
   • Vliv legujících prvků na sklon slévárenských slitin AlSi7MgCu ke vzniku trhlin za tepla
   • Effect of alloying elements on hot cracking susceptibility of AlSi7MgCu alloys
 • Z PRAXE
  • 271 N e u e d e r t , A .
   • Přehled parametrů jednotných bentonitových směsí v českých a slovenských slévárnách
 • Z HISTORIE
  • 274 S t r á n s k ý , K . a k o l .
   • Stopami prospekce těžby polymetalických rud v okolí Předního radlického vrchu západně od Dačic
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 280 Aplikace nálitkových nástavců pro zaformování u formovací linky DISAMATIC (FOSECO, Ostrava)
  • 283 RMT – inovace v dávkovém zpracování / Nová dimenze v tryskání malých dílů (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 284 T o m e k , L . – L á n í k , B .
   • Klíčové suroviny a výrobní technologie tavicích kelímků (LANIK s. r. o., Boskovice)
  • 286 F r a n k e n , M .
   • Servis má budoucnost (ABP Induction Systems GmbH, Německo)
  • 288 ABB Robotika představuje nový 10kg robot IRB 1600 (ABB s. r. o., Praha)
  • 290 Strojírenský veletrh o klíčových tématech průmyslu (Veletrhy Brno a. s., Brno)
 • RUBRIKY
  • 292 Roční přehledy
  • 295 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 297 Zprávy Svazu modeláren České republiky
  • 298 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 302 Ze zahraničních časopisů
  • 303 Slévárenské konference
  • 303 Vysoké školy informují
  • 305 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 306 Vzdělávání
  • 307 Aktuality
  • 308 Umělecká litina
  • 278 Blahopřejeme
 • OBÁLKA
  • FOSECO, Ostrava
  • LANIK s. r. o., Boskovice
  • Linde Gas a. s.
  • ABP Induction Systems GmbH, Německo
 • inzerce
  • 231 ABB s. r. o., Praha
  • 234 Commexim Group a. s., Říčany u Prahy
  • 279 MAGMA GmbH, Pardubice
  • 254 Rakovnické tvářecí stroje s. r. o., Rakovník
  • 283 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 254 Targi Kielce SA, Polsko
  • 291 Veletrhy Brno a. s., Brno
  • 301 50. slévárenské dny® 2013

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07 - 08/2013

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole