Slévárenství 07 - 08/2011

Slévárenství 07 - 08/2011

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07 - 08/2011

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 211 M i c h n a , Š .
   • Konference ALUMINIUM 2011
  • 212 M i c h n a , Š .
   • Současnost a budoucí trendy ve využití hliníkových materiálů
 • KONFERENCE ALUMINIUM
  • 214 R o k y t a , L .
   • Konstrukce formy pro tlakové lití s využitím systému Catia
   • Design of a mould for pressure casting with use of the Catia system
  • 216 W e i s s , V .
   • Vliv formy k odlévání na kvalitu povrchu a strukturu slitiny AlZn5,5Mg2,5Cu1,5
   • Influence of the casting mould on surface and structure quality of the AlZn5.5Mg2.5Cu1.5 alloy
  • 219 N o v á k o v á , I . – Š t v e r á k , J .
   • Vliv stupně vakuování na pórovitost tlakových odlitků
   • Rate of vacuuming effect to HPDC components porosity
  • 223 B r ů n a , M . – S l á d e k , A .
   • Vplyv pretavovania a filtrácie na vlastnosti hliníkových zliatin
   • Influence of remelting and filtration on properties of aluminium alloys
  • 227 M i c h n a , Š . – N á p r s t k o v á , N .
   • Kvalita očkovací slitiny AlTi5B1 a optimalizace očkování při odlévání hliníkových slitin
   • Quality of inoculating AlTi5B1 alloys and optimization of grain refining at casting of aluminium alloys
  • 230 M e d l e n , D . – B o l i b r u c h o v á , D .
   • Vplyv antimónu na vlastnosti zliatiny AlSi6Cu4
   • Influence of antimony on properties of AlSi6Cu4 alloy
  • 235 S t ř i h a v k o v á , E . – M i c h n a , Š .
   • Nové slitiny typu Al-Si-Mg s různým obsahem Ca, s ohledem na strukturu a zabíhavost
   • New type of Al-Si-Mg alloys with different contents of Ca, with respect to structure and fluidity
 • Z PRAXE
  • 239 R u d y , C . – N o v o t n ý , J .
   • Modulové přípravny bentonitových formovacích směsí – Technical Nowa Sól
  • 242 K a f k a , V . a k o l .
   • Zkušenosti s vytvářením ekonomického povědomí ve slévárnách
  • 244 V e v e r k o v á , J .
   • Inovace technologie keramických skořepinových forem pro přesně lité odlitky ze superslitin na bázi niklu a kobaltu
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 246 Commexim Group a. s.
  • 248 MSV 2011 opět v celém areálu brněnského výstaviště (Veletrhy Brno, a. s.)
  • 250 Strukturální výrobní systém pro Švýcarsko je nejlepší ve své třídě (Bühler Druckguss AG, Švýcarsko)
  • 253 RRB 42/6 – Konzervační linka splňující ty nejvyšší požadavky na ekonomičnost provozu a kvalitu (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 254 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1 spol. s r. o., Křenovice u Brna
 • RUBRIKY
  • 256 Roční přehledy
  • 259 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 261 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 266 WFO
  • 267 Diskuzní fórum
  • 269 Vysoké školy informují
  • 270 Slévárenské konference
  • 273 Umělecká litina
  • 273 Blahopřejeme
  • 274 Vzpomínáme
  • 274 Nekrolog
  • 275 Z historie
 • OBÁLKA
  • COMMEXIM GROUP a. s., Říčany
  • Keramtech , s. r. o., Žacléř
  • Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice
 • inzerce
  • 250 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • 247 Commexim GROUP a. s., Říčany
  • 210 FVTM, UJEP, Ústí nad Labem
  • 245 INDUSTRIEWERT, Německo
  • 255 KONRAD RUMP, Německo
  • 207 KTMI, UJEP, Ústí nad Labem
  • 252 Rakovnické tvářecí stroje, s. r. o., Rakovník
  • 253 RÖSLER, Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 234 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 245 48. slévárenské dny®

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07 - 08/2011

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole