Slévárenství 07 - 08/2008

Slévárenství 07 - 08/2008

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07 - 08/2008

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 331 L á n a , I .
   • Udržitelnost slévárenství neželezných kovů v ČR
 • SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ
  • 334 L i c h ý , P . – Š v a n d o v á , L .
   • Vliv filtrace taveniny na mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku
   • Influence of melt filtration on mechanical properties of aluminium alloys castings
  • 337 B r ů n a , M . – K a n t o r í k , R . – B o l i b r u c h o v á , D .
   • Komplexné metalografické hodnotenie hliníkovej zliatiny po filtrácii
   • Complex metallographic evaluation of an aluminium alloy after filtration
  • 340 S z á r a z , A . – P a s t i r č á k , R . – S l á d e k , A .
   • Vplyv elektrického prúdu na mechanické vlastnosti hliníkových zliatin
   • The effect of electric current on mechanical properties of aluminium alloys
  • 343 Š e r á k , J . a k o l .
   • Možnosti snížení obsahu železa ve slitinách AlSiCuMgFe
   • Possibilities of iron content reduction in AlSiCuMgFe alloys
  • 346 V o j t ě c h , D . a k o l .
   • Možnosti zlepšení odolnosti odlitků ze slitin Al-Si proti otěru bezproudovým pokovením
   • Improvement of wear resistance of Al-Si castings by electroless coating
  • 349 M i c h n a , Š . – V o j t ě c h , D . – M a j r i c h , P .
   • Metalurgická jakost hliníkové taveniny při nízkotlakém lití automobilových disků
   • Metallurgical quality of aluminium melt during low-pressure casting of automobile discs
 • Z PRAXE
  • 354 K v a p i l , D . – R y l i c h o v á , V .
   • Vytvrzování hliníkové slitiny AlSi9Cu3 (Fe)
   • Hardening of aluminium alloy AlSi9Cu3 (Fe)
  • 357 H o r k ý , K . – V r t í l e k , J .
   • Eliminace staženin pomocí přípravku Probat Fluss MIKRO 100
   • Elimination of shrinkage cavities with the aid of Probat Fluss MIKRO 100 preparation
 • FIREMní prezentace
  • 359 Zlaté medaile na jubilejním MSV (Veletrhy Brno, a. s., Brno)
  • 360 Vyzdívky pánví INSUR AL ATL v podniku NEMAK CZ (FOSECO ČESK Á, s. r. o., Příkazy)
  • 362 FOSECO rozšiřuje svá evropská testovací zařízení (FOSECO ČESK Á, s. r. o., Příkazy)
  • 363 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 364 Účinné odstraňování otřepů u odlitků (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 365 H a l u š k a , M .
   • Utěsňování odlitků vakuovou impregnací (AMCO, spol. s r. o., Příbram)
  • 366 K o t a s , P . – H a t t e l , J . H . – V r á b e l , P .
   • Optimalizace plnění tlakově litého odlitku v programu MAGMAsoft® (A XIOM TECH, s. r. o., Žďár nad Sázavou)
  • 369 S e n d l e r , M . – N e u d e r t , A .
   • Bentonit Geko Optimum – zkušenosti z Moravských železáren Olomouc (Süd-Chemie AG, Moosburg)
 • RUBRIKY
  • 372 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 373 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 382 Slévárenské konference
  • 384 Aktuality
  • 385 Umělecká litina
  • 386 Nekrolog
  • 386 Blahopřejeme
  • 388 Z historie
 • OBÁLKA
  • FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy
  • Commexim Group a. s., Říčany u Prahy
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • Veletrhy Brno, a. s., Brno
 • inzerce
  • 325 Bühler Druckgusss AG, Švýcarsko
  • 327 SÜD-CHEMIE AG, Německo
  • 364 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 387 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 339 KARAT Software a. s., Přerov

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07 - 08/2008

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole