Slévárenství 07 - 08/2001

Slévárenství 07 - 08/2001

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 07 - 08/2001

 • Obsah
  • 375 Šenberger, J.:
   • Současný stav a předpokládaný vývoj metalurgie ve slévámách ocel a litin v České republice
  • 378 Zemčík, L.:
   • Oxidace slitin při tavení ve vakuových indukčních pecích
  • 381 Šenberger, J. - Adolf, Z.:
   • Perspektivy výroby odlitků z vysokolegovaných korozivzdomých oceli v České republice
  • 388 Stránský, K. - Šenberger, J. - Million, B.:
   • Vliv vsázkových surovin na vlastnosti litin s kuličkovým grafitem
  • 396 Herzán, Z.:
   • Vývoj výroby litin s kuličkovým grafitem - základní způsoby modifikace
  • 402 Kafka, V. - Šenberger, J.:
   • Porovnání neúplných vlastních nákladů na výrobu tekuté oceli, LKG a LLG vyráběných v elektrických indukčních a elektrických obloukových pecích a kuplovnách
  • 408 Tuček, V.:
   • Hospodárné předehřivání pánvi, konvertorů a předpecí
  • 412 Albrecht, J. - Smrž, B. - Hejma, J.:
   • Odprášení 60 tunové elektrické obloukové pece s intenzifikací kyslíkem v závodě ŠKODA Steel konsorcium, ŠKODA Hutě Plzeň, s. r. o.
  • 416 Trendy ve zpracování slitin hliníku
  • 418 Irretier, O.:
   • Tepelné zpracování hlinikových součástí - plně automatizovaná koncepce zařízení snižuje náklady na tepelné zpracování
  • 423 Kyselé žárovzdorné vystýlky indukčních pecí fimy Lafarge Refractories pro tavení litiny
  • 425 Weiser, E. - Jonuleit, M.:
   • Fima SKW Giesserei-Technik GmbH (SGT)
  • 429 Tyrna, P.:
   • Kontrola spotřeby elektrické energie odpojováním agregátů ve Slévárně Třinec, a.s.
  • 431 Výrobce odlitků a výkovků z neželezných kovů stále zvyšuje svoji technickou úroveň a kvalitu produkce - KOVOLIT Modřice - osmdesátiletá tradice
  • 434 VOCHOC, s.r.o., výrobce ochranných oděvů a ochranných prostředků proti tepelným rizikům
  • 435 Otáhal, V.:
   • Evropský slévárenský průmysl v roce 1999 - část II. Slévárenství zemí organizovaných v CAEF - podíly jednotlivých zemí na výrobním potenciálu Evropské unie a jejich produktivita práce ve srovnání s Českou republikou
  • 443 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 449 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 457 Správy Zvázu zlievámí a kováční Slovenska
  • 458 Z odbomého života
  • 466 Jubilea
  • 467 Ekologie
  • 468 Aktuality z domova
  • 474 Aktuality ze zahraničí
  • 484 Roční přehledy
  • 493 Ze zahraničních časopisů
  • 494 Zhistore
  • 498 Publikace
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str. VOCHOC, s.r.o., Zbůch
  • 2. str. SKW Giesserei-Technik GmbH, Německo
  • 3. str. Messer Technogas, s.r.o., Praha
  • 4. str. BVV, Bmo
  • EUTIT, s.r.o., Mariánské Lázně
  • Nabertherm GmbH, Německo + AMP, a.s., Turčianskée Teplice, Slovensko
  • LAFARGE ŽÁROMONOLITY, a.s., Ostrava - Mariánské Hory
  • Kovolit, a.s., Modřice
  • OKD, a.s., Ostrava
 • volně vložený list
  • Albrecht - průmyslová filtrace, Praha

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 07 - 08/2001

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole