Slévárenství 06/2004

Slévárenství 06/2004

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 06/2004

 • NA AKTUÁLNÍ TÉMA
  • Světová slévárenská organizace (WFO)
  • The World Foundrymen Organization (WFO)
 • ODLITKY Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
  • 205 Ptáček, L.:
   • Kompozity – definice, nomenklatura, rozdělení, výrobní postupy
   • Composites – definition, nomenclature, classification, manufacturing methods
  • 209 Braszczynski, J.:
   • Lité kompozitní materiály s kovovou matricí
   • Cast metal matrix composites
  • 212 Lukeš, J. – Kopřiva, T.:
   • Lité kompozity s kovovou matricí a částicovou výztuhou
   • Cast metal matrix composites with discontinuous reinforcement
  • 217 Ptáček, L. – Kúdela, S.:
   • Analýza struktury kompozitních materiálů s hořčíkovou matricí
   • Structure analysis of composite materials with Mg-alloy matrix
  • 220 Weiss, D. – Chamberlain, B. – Bruski, R.:
   • Oprávněnost použití kompozitů s Al matricí v období snižování cen odlitků
   • Justifying Aluminium Metal Matrix Composites in an Era of Cost Reduction
 • SPECIÁLNÍ MATERIÁLY
  • 223 Zemčík, L. – Dlouhý, A.:
   • Tavení intermetalických slitin typu gama TiAl ve vakuových indukčních pecích
   • Melting of intermetallic alloys of the gamma TiAl type in vacuum induction furnaces
  • 227 Dlouhý, A. – Zemčík, L.:
   • Optimalizace přesného lití intermetalických slitin na bázi sloučeniny gama TiAl
   • Precision casting of gamma TiAl alloys and its optimisation
  • 232 Musil, V. a kol.:
   • Technologie přesného lití a výzkum mechanických vlastností slitiny Dameron
   • Precision casting technology and study of mechanical properties of the Dameron alloy
 • ZPRÁVY FIREM
  • 236 Borek, J.:
   • CryoClean® přináší jen výhody
   • CryoClean® technology brings advantages only
 • VÝROČÍ PODNIKŮ
  • 238 Významné jubileum výroby přesného lití metodou vytavitelného modelu ve Kdyni
  • An important anniversary of investment casting manufacture in Kdyně
 • RUBRIKY
  • 240 Roční přehledy
  • 244 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 245 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 249 Odborné semináře a konference
  • 250 Vědecko-výzkumná činnost
  • 251 Blahopřejeme
  • 252 Veletrhy a výstavy
  • 253 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 255 Aktuality
  • 257 Anketa
  • 257 Ekologie
  • 259 Novinky z oboru
  • 259 Hospodářský přehled
  • 260 Podnikání
  • 261 Publikace
  • 262 Z historie
  • 266 Burza
 • obsah inzertní části
  • OBÁLKA
  • 1. str. Kdynium a.s., Kdyně
  • 2. str. FOSECO ČESKÁ s.r.o., Příkazy
  • Metal, Polsko
  • Proces Invest, a.s., Praha
  • 4. str. Sigma Group a.s., divize Modelárny, Lutín
  • Airflow Lufttechnik GmbH, o.s., Praha
  • FORMAT 1, spol. s r.o., Křenovice

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 06/2004

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole