Slévárenství 05 - 06/2016

Slévárenství 05 - 06/2016

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2016

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 149 HLAVINKA, J .
   • 16. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 3.–7. 10. 2016 | Brno, Výstavište, pavilon Z
 • ODBORNÉ RECENZOVANÉ CLÁNKY | Specialized peer-reviwed articles
  • 150 VANKO, B . a k ol .
   • Spracovanie hliníkovej zliatiny na tvárnenie EN AW-2024 technológiou liatia s kryštalizáciou pod tlakom
   • Casting with crystallization under pressure of EN AW-2024 wrought aluminium alloy
  • 154 ODEHNAL, J . – H AMPL, J . – K ONECNÁ. K .
   • Chunky grafit v težkých odlitcích z litiny s kulickovým grafitem
   • Chunky graphite in heavy spheroidal graphite castings
  • 161 PÁLKA, S . – H ASIL, J . – D OLEŽAL, P.
   • Zlepšení vlastností lité Cr-Ni oceli DIN 1.4865 prísadou inokulantu
   • Improvement of properties of cast Cr-Ni steel DIN 1.4865 via addition of refiners
  • 167 DLOUHÝ, I . – V ÁLKA, L .
   • Aplikovatelnost koncepce „master“ krivky pro hodnocení lomové houževnatosti C-Mn oceli na odlitky
   • Applicability of the “master“ curve concept for evaluating the fracture toughness of the C-Mn cast steel
  • 173 FOUSOVÁ, M . a k ol .
   • 3D tisk – možná alternativa k technologiím odlévání, tvárení a obrábení?
   • 3D printing—a possible alternative to casting, forging and machining technologies?
 • Z PRAXE | Articles oriented to practice
  • 176 JELÍNEK, P.
   • Snížení nákladu na tryskací operace pomocí DSTP®
  • 179 LUNÁK, M . – K YSELKA, Š . – Š PACEK, M .
   • Numerická optimalizace v softwaru MAGMA5 jako pomocník výroby pískových jader metodou cold box ve spolecnosti BENEŠ a LÁT, a. s.
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 2. s. obálky Konstruováno podle požadavku sléváren a kováren / Odlitek nebo výkovek – vždy perfektne tryskaný (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Nemecko)
  • 182 Kryogenní odstranování otrepu z kovových odlitku (Messer Technogas, s. r. o., Praha)
  • 183 Hana Portová, ALFE BRNO, s. r. o.
 • RUBRIKY | Sections
  • 184 Zaostreno na materiál | Focused on material
  • 190 Rocní prehledy | Annual overviews
  • 193 Zprávy Svazu sléváren Ceské republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 195 Zprávy Ceské slévárenské spolecnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 199 Transactions AFS 2015
  • 200 Zahranicní slévárenské casopisy | Foreign foundry journals
  • 202 Ze zahranicních casopisu | From the foreign journals
  • 203 Slévárenské konference | Foundry conferences
  • 205 Aktuality | News
  • 206 Umelecké odlitky | Art castings
  • 207 Vzpomínáme | Commemorations
  • 207 Blahoprejeme | Congratulations
  • 208 Z historie | From the history
 • OBÁLKA | Cover
  • ALFE BRNO, s. r. o.
  • RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Nemecko
  • Edicní plán Slévárenství 2016
  • MAGMA GmbH, Pardubice
 • INZERCE | Advertisements
  • 145 BÜHLER AG, Švýcarsko
  • 182 Messer Technogas, s. r. o., Praha
  • 148 Veletrhy Brno, a. s., Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2016

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole