Slévárenství 05 - 06/2015

Slévárenství 05 - 06/2015

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2015

 • ÚVODNÍ SLOVO / Introductory word
  • 157 L á n a , I .
   • Úvodem
 • ODLITKY ZE SLITIN AL A OSTATNÍCH NEŽELEZNÝCH KOVŮ / Castings from Al alloys and other non-ferrous metals
  • 158 Š e r á k , J . a k o l .
   • Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a korozní odolnost hliníkových slitin
   • Influence of heat treatment on mechanical properties and corrosion resistance of aluminium alloys
  • 162 K r a h u l a , K .
   • Vliv polohy odlitku ze slitiny Al-Si ve vztahu ke vtokové soustavě na změny v jeho struktuře
   • Influence of the position of the Al-Si alloy casting related to the gating system on changes in its final structure
  • 166 H o r á č e k , J . – N o v á , I .
   • Predikce tuhnutí odlitků těles volantů ze slitiny hořčíku vyráběných vysokotlakým litím
   • Prediction of solidification of castings of steering wheels bodies from magnesium alloys made by high-pressure casting process
  • 170 P t á č e k , J .
   • Využití vířivých proudů při kontrole taveniny slitin hliníku
   • Use of eddy currents for checking of the aluminium alloy melts
  • 174 K r o u p o v á , I . a k o l .
   • Technologie výroby litých kovových pěn s nepravidelným uspořádáním vnitřních buněk
   • Manufacturing technology of cast metal foams with irregular arrangement of internal cells
  • 177 R a d k o v s k ý , F . a k o l .
   • Technologie výroby a mechanické vlastnosti litých kovových pěn s pravidelnou strukturou
   • Manufacturing technology and mechanical properties of cast metal foams with regular structure
 • ODBORNÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY / Specialized peer-reviewed articles
  • 180 Š e n b e r g e r , J . – P e r n i c a , V . – P e š e k , J .
   • Příspěvek ke kinetice reakcí probíhajících během vakuování ve vakuové indukční peci 3. díl – dezoxidace oceli uhlíkem
   • Contribution to the kinetics of reactions running during vacuuming in a vacuum induction furnace 3rd part – deoxidation of steel with carbon
 • Z PRAXE / Articles oriented to practice
  • 185 L u ň á k , M .
   • Progresivní přístupy k odlévání Al-Si slitin gravitační a nízkotlakou metodou
 • FIREMNÍ PREZENTACE / Presentations of companies
  • 189 Představení společnosti Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno
  • 192 MAGMA – celková optimalizace (MAGMA GmbH, Pardubice)
  • 194 F o r e t , P . – T o m e k , L .
   • MORGAN MMS představuje nový kelímek Z2e2 / Měřitelná úspora energie, zvýšená efektivita a životnost (LANIK s.r.o., Boskovice)
  • 196 Moderní topný systém elektrických kelímkových pecí ELSKLO (ELSKLO, spol. s r. o., Desná v Jizerských horách)
 • RUBRIKY / Sections
  • 197 Roční přehledy / Annual overviews
  • 202 Zprávy Svazu sléváren České republiky / News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 204 Zprávy České slévárenské společnosti / News from the Czech Foundrymen Society
  • 210 Slévárenské konference / Foundry conferences
  • 213 Ze zahraničních časopisů / From the foreign foundry journals
  • 214 Transactions AFS 2014
  • 215 Blahopřejeme / Congratulations
  • 216 Zahraniční slévárenské časopisy / Foreign foundry journals
  • 218 Vysoké školy informují / Information from universities
  • 218 Umělecké odlitky / Art castings
  • 219 Vzpomínáme / Commemorations
  • 219 Nekrolog / Necroloque
  • 220 Z historie / From the history
 • OBÁLKA / Cover
  • FOSECO, Ostrava
  • ELSKLO, spol. s r. o., Desná v Jizerských horách
  • Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno
  • MAGMA GmbH, Pardubice
 • INZERCE / Advertisements
  • 188 ABB s. r. o., Praha
  • 153 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • 224 Ediční plán, Slévárenství 2015
  • 195 LANIK s. r. o., Boskovice
  • 156 Svaz sléváren ČR, Brno
  • 208 52. slévárenské dny®

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2015

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole