Slévárenství 05 - 06/2014

Slévárenství 05 - 06/2014

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2014

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 143 N o v á , I .
   • Úvodní slovo k číslu zaměřenému na odlitky ze slitin neželezných kovů
 • ODLITKY ZE SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVŮ
  • 144 M a c k o , J . – B o l i b r u c h o v á , D .
   • Možnosti eliminácie škodlivého účinku železa v sekundárnych zliatinách AlSi6Cu4 (EN AC 45 000, A 319) korektorom na báze niklu
   • Possibilities of eliminating the harmful effect of iron in secondary AlSi6Cu4 alloys (EN AC 45 000, A 319) with a nickel based corrector
  • 148 Ž i h a l o v á , M . – B o l i b r u c h o v á , D .
   • Znižovanie nepriaznivého účinku železa v zliatinách Al-Si vanádom
   • Decreasing the detrimental effect of iron in Al-Si alloys by vanadium
  • 152 S o u k u p o v á , L . a k o l .
   • Optimalizace technologie skořepinové formy pro odlitky ze slitin Al litých metodou vytavitelného modelu
   • Optimized ceramic shell for manufacturing of aluminium castings using lost wax technology
  • 156 S t a c h o v e c , I . a k o l .
   • Zjišťování zabíhavosti slitin Al ve skořepinových formách
   • Determination of the fluidity of Al alloys in ceramic shell moulds
  • 162 V o j t ě c h , D . – P o s p í š i l o v á , J . – K u b á s e k , J .
   • Strukturní a mechanické vlastnosti odlitků ze slitin Zn-Mg
   • Structural and mechanical characteristics of Zn-Mg castings
  • 165 R a d k o v s k ý , F . a k o l .
   • Optimalizace výroby a měření mechanických vlastností kovových pěn
   • Optimization of manufacture and measurement of mechanical properties of metal foams
  • 169 N o v á , I . – M a c h u t a , J . – K r ý s l o v á , S .
   • Výroba rozměrově přesných odlitků ze slitin hliníku litých do forem ze sádrových směsí
   • Production of dimensionally accurate castings from aluminium alloys in moulds made of plaster mixtures
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 174 Počátek výroby hliníku v pískové slévárně OHM & HÄNER Metallwerk GmbH & Co. KG, Drolshagen / Firemní profil Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo)
  • 176 KOVOLIS HEDVIKOV a. s., Třemošnice
  • 178 R o s e n k r a n c , I .
   • Sympozium společnosti Bühler AG v Praze
  • 142 15. ročník veletrhu FOND-EX společně s Mezinárodním strojírenským veletrhem (Veletrhy Brno a. s., Brno)
 • RUBRIKY
  • 180 Roční přehledy
  • 183 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 188 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 190 Diskuzní fórum
  • 193 Ze zahraničních časopisů
  • 194 Vysoké školy informují
  • 196 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 198 Aktuality
  • 198 Nekrolog
  • 199 Umělecká litina
  • 199 Blahopřejeme
  • 200 Z historie
 • OBÁLKA
  • HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
  • TMT spol. s r. o. Chrudim
  • Wöhr CZ, s. r. o., Brno
  • LANIK s. r. o., Boskovice
 • INZERCE
  • 155 BURZA
  • 179 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • 188 ČSS 51. slévárenské dny®
  • 177 KOVOLIS HEDVIKOV a. s., Třemošnice
  • 155 Targi Kielce S.A., Polsko
  • 142 Veletrhy Brno a. s., Brno, FOND-EX 2014

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2014

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole