Slévárenství 05 - 06/2013

Slévárenství 05 - 06/2013

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2013

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 161 K o p l í k , R .
   • Úvaha – Jaké perspektivy má výroba modelů v České a Slovenské republice v kontextu současné hospodářské situace?
 • VÝROBA MODELŮ
  • 164 K a b r d a , J .
   • Modelárna ŽĎAS, a. s. – výroba složitých modelových zařízení
  • 166 S c h w a r z , P .
   • Výroba středních a velkých modelů s podporou CNC frézování
  • 168 Š í m a , P .
   • CAD/CAM v historii a současnosti
  • 170 K l í m a , Z .
   • Netradiční výroba modelového zařízení – pánve
  • 172 M a d e j a , J .
   • Nevyhnutelnost modernizace modeláren
  • 173 J e c h , J .
   • TSS, spol. s r. o., Třebechovice pod Orebem – nejen výroba polystyrenových modelů
  • 174 P l í š e k , L .
   • Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v modelárnách
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 175 L á n a , I .
   • Výzkumně inovační kapacita tavení slitin hliníku v plynové šachtové peci se sklopným kelímkem
   • Research and innovated capacities of melting process of aluminium alloys in the gas shaft furnace in an interconnection with a reversible crucible
  • 179 K l e n o t i č o v á , A . a k o l .
   • Vlastnosti odliatkov na výrobu gradientných rúrok prehrievačových systémov
   • Properties of castings for production of gradient tubes in preheating systems
  • 184 S t r á n s k ý , K . a k o l .
   • Fyzikálně-chemická podobnost při těžbě a hutnickém zpracování polymetalických a železných rud
   • Physical and chemical similarity at mining and metallurgical treatment of polymetallic and iron ores
 • Z PRAXE
  • 189 H o r á č e k , J .
   • Využití simulačního programu QuikCAST ve slévárenství
   • Use of the QuikC AST simulation program in foundry industry
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 194 V a c e l e t , P . H . – T e g e l , M .
   • Nový cold box systém s nízkým obsahem rozpouštědel – snižování emisí uvolněných z pojivového systému (ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Czech, s. r. o.)
  • 196 D r á p e l a , M .
   • Trojrozměrné digitální metody ve slévárenské technologii (MCAE Systems, s. r. o., Kuřim)
  • 198 CNC stroje firmy HOUFEK, a. s., Golčův Jeníkov
  • 200 M e d u n a , R . Modelárna – NEMOŠICE, s. r. o.
 • RUBRIKY
  • 201 Roční přehledy
  • 206 Zprávy Svazu modeláren České republiky
  • 211 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 215 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 219 Ze zahraničních časopisů
  • 220 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 222 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 224 Slévárenské konference
  • 226 Nekrolog
  • 226 Blahopřejeme
  • 227 Z historie
 • OBÁLKA
  • ASK Chemicals CZ, Brno
  • MCAE Systems, s. r. o., Kuřim
  • ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou
  • HOUFEK a. s., Golčův Jeníkov
 • inzerce
  • 193 MAGMA GmbH, Pardubice
  • 157 MODELÁRNA LIAZ spol. s r. o., Liberec
  • 200 Modelárna – Nemošice s. r. o., Pardubice
  • 160 MTeZ s. r. o., Žďár nad Sázavou
  • 225 Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o., Ždírec nad Doubravou
  • 188 SolidVision, s. r. o., Brno
  • 213 Svaz sléváren ČR Vzdělávejte se
  • 192 Targi Kielce SA, Polsko
  • 173 TSS, spol. s r. o., Třebechovice pod Orebem
  • 171 Zdeněk Klíma, Výroba slévárenských modelů
  • 219 50. slévárenské dny® 2013

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2013

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole