Slévárenství 05 - 06/2012

Slévárenství 05 - 06/2012

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2012

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 139 N o v á , I .
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 140 M a c h u t a , J . – N o v á , I .
   • Odlitky ze slitin zinku
   • Castings from Zn alloys
  • 145 H o r á č e k , J . – M o r á v e k , J .
   • Sledování vlastností slitin hliníku používaných pro výrobu pístů spalovacích motorů
   • Observing the properties of aluminium alloys used for making the pistons of combustion engines
  • 150 Č e c h , J . – Ř í h o v á , M . – H a v l í č k o v á , J .
   • Možnosti hodnocení pórovitosti u tlakově litých Al slitin
   • Possibilities of evaluating the porosity in die-cast Al alloys
  • 154 Z e m č í k , L .
   • Vodík ve slitinách hliníku
   • Hydrogen in aluminium alloys
  • 158 W e i s s , V .
   • Prodloužení modifikačního účinku pomoci beryllia u slitiny AlSi7Mg0,3
   • Extension of the modification effect with the aid of beryllium for the AlSi7Mg0.3 alloy
  • 161 Š t r o b a c h , V . a k o l .
   • Sledování vnitřní jakosti tlakových odlitků ze slitiny AlSi9Cu3(Fe) pomocí simulačních výpočtů
   • Study of internal quality of die castings from the AlSi9Cu3(Fe) alloy with the aid of simulation calculations
  • 166 M i c h n a , Š . – M a j r i c h , P .
   • Možné cesty získání hliníkové slitiny zpracováním netradičních odpadů z hliníkových nápojových obalů
   • Possible ways to obtain an aluminium alloy from processing of non-traditional waste from aluminium beverage containers (cans)
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 135 Zařazení tryskání do výroby před a za svařováním / Koncepce přizpůsobená nejrůznějším dílům (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
  • 138 FOND-EX 2012 se koná spolu s 54. MSV v termínu od 10. do 14. 9. 2012 v Brně (Veletrhy Brno, a. s., Brno)
  • 170 L u s c h e r , T . – V r t í l e k , J . – P a v e l k a , T .
   • Tavicí kelímky „MADE IN GERMANY“ pro slévárny neželezných kovů (MAMMUT-WETRO Schmelztiegelwerk GmbH, Šebesta – služby slévárnám, s. r. o., Brno)
  • 172 R o s e n k r a n c , I .
   • Odborný seminář pro konstruktéry forem a technology tlakového lití (Bühler AG Druckguss)
  • 174 K l í m a , J .
   • ELAP – více než 20 let zkušeností v tvářecím průmyslu / ELAP – váš pevný pilíř v nejistotě podnikání (ELAP v. d., Světlá Hora)
  • 176 Kovolis Hedvikov, a. s., Třemošnice
  • 178 42. ročník veletrhu MIDEST 2012 / KATALYZÁTOR PODNIKÁNÍ
 • RUBRIKY
  • 180 Roční přehledy
  • 183 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 185 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 187 Slévárenské kongresy a konference
  • 191 Vysoké školy informují
  • 192 Vzdělávání
  • 193 Umělecká litina
  • 193 Blahopřejeme
  • 194 Nekrolog
  • 195 Z historie
 • OBÁLKA
  • COMMEXIM GROUP a. s., Říčany u Prahy
  • MAMMUT-WETRO Schmelztiegelwerk GmbH, Německo
  • HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
  • FOSECO, Ostrava
 • inzerce
  • 173 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • 179 Calcom ESI SA, Švýcarsko
  • 179 Cominvest CZ, s. r. o., Brno
  • 175 ELAP v. d., Světlá Hora
  • 177 KOVOLIS HEDVIKOV a. s., Třemošnice
  • 179 Rakovnické tvářecí stroje s. r. o., Rakovník
  • 135 RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo
  • 153 SEDLECKÝ KAOLIN a. s., Božičany
  • 144 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 138 Veletrhy Brno a. s., FOND-EX 2012, Brno
 • Vkládaná inzerce
  • BUSINESS Network, MIDEST 2012, Paříž

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2012

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole