Slévárenství 05 - 06/2010

Slévárenství 05 - 06/2010

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2010

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 135 K o p l í k , R .
   • Výroba středně velkých a velkých odlitků v České republice – tradice a perspektiva
 • POSTUP VÝROBY STŘEDNĚ VELKÝCH A VELKÝCH ODLITKŮ
  • 136 Š e n b e r g e r , J . a k o l .
   • Podmínky tuhnutí těžkých odlitků a jejich vliv na vlastnosti odlitků
   • Solidification conditions of heav y castings and their influence on casting properties
  • 141 Č e c h , J . a k o l .
   • Vady masivních ocelových odlitků
   • Defects of heav y steel castings
  • 145 V e s e l ý , P . a k o l .
   • Filtrace těžkých odlitků z oceli použitím filtračních roštů ve slévárně DSB EURO s. r. o.
   • Using ceramic filtration grates for filtration of heavy steel castings in DSB EURO s.r.o. (Ltd.) foundry
  • 148 C i e s l a r , G . – M e n o u š e k , J .
   • Výroba ocelových odlitků pro kolejová vozidla ve slévárně ČKD Kutná Hora
   • Production of steel castings for rail vehicles in the foundry of ČKD Kutná Hora
  • 152 T r o m b i k , J . – W a l k a r z , R .
   • Výroba velkých odlitků ve Slévárnách Třinec, a. s.
   • Manufacture of heav y castings in the joint-stock company of Slévárny Třinec, a. s.
  • 154 S a f o r e k , P .
   • Výroba těžkých odlitků ve slévárně společnosti ArcelorMittal Ostrava
   • Manufacture of heav y castings in the foundry of the ArcelorMittal Ostrava company
  • 156 M a r t i n á k , R . – Š o l a r , S .
   • Výroba velkých odlitků v ZPS-SLÉVÁRNA, a. s.
   • Manufacture of heav y castings in the joint-stock company of ZPS-SLÉVÁRNA, a.s.
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 159 Č e c h , J . – Ř í h o v á , M . – L e f n e r , J .
   • Hodnocení vlivu technologických a metalurgických faktorů na pórovitost tlakově litých Al slitin
   • Evaluation of the effect of technological and metallurgical factors on porosity of die-cast Al alloys
  • 166 J e l í n e k , P .
   • Natrifi kace montmorillonitických jílů a jejich funkce v bentonitových směsích
   • Natrification of montmorillonitic clays and their function in bentonite mixtures
 • Z PRAXE
  • 170 P a d ě r a , V .
   • Posouzení stavu systému OPTI ve slévárně DSB EURO s. r. o., Blansko
   • Evaluation of the OPTI system state in the foundry of the DSB EURO s. r. o. (Ltd.)
  • 174 C h r á s t . J . – S o c h o r , J .
   • Modernizace metalurgického provozu v závodu ŽĎAS, a. s.
   • Modernization of the metallurgical plant in the joint stock company of ŽĎAS, a. s.
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 178 B e n z , N . a k o l .
   • Nová klasifi kace furfurylalkoholu a furanových pryskyřic z pohledu výrobce a uživatelů (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
  • 182 MTS 1500 – automatizovaná stanice pro úpravu kovů (FOSECO, Ostrava)
  • 186 W a g n e r , P . – V á c l a v í k , Z .
   • Průběžné vysokorychlostní vířivé mísiče WÖHR (Wöhr CZ, s. r. o., Brno)
  • 188 Otryskávání dílců o šířce až 5 200 mm a váze 80 000 kg (Rösler Oberfl ächentechnik GmbH, Německo)
  • 190 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od fi rmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 192 Rozměrově přesné odlitky společnosti Moldcast s. r. o., Holešov
 • RUBRIKY
  • 193 Roční přehledy
  • 196 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 200 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 205 Vzdělávání
  • 205 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 208 Aktuality
  • 209 Umělecká litina
  • 209 Recenze
  • 210 Nekrolog
  • 210 Blahopřejeme
  • 212 Vzpomínáme
  • 213 Z historie
 • OBÁLKA
  • COMMEXIM a. s., Říčany u Prahy
  • FOSECO, Ostrava
  • Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • ASK Chemicals CZ, Brno
 • INZERCE
  • 187 AAGM GmbH, Bopfingen, Německo; Wöhr CZ s. r. o., Brno
  • 150 ČKD Kutná Hora, a. s.
  • 147 DSB EURO s. r. o., Blansko
  • 191 FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • 175 GOOS Engineering, spol. s r. o., Kuřim
  • 176 GUT CZ, s. r. o., Brno
  • 134 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • 189 LAC, s. r. o., Rajhrad
  • 211 Lungmuss Feuerfest Tschechien s. r. o., Brno
  • 169 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG, Německo
  • 192 Moldcast s. r. o., Holešov
  • 173 RGU CZ, s. r. o., Brno
  • 189 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 188 RÖSLER Oberfl ächentechnik GmbH, Německo
  • 177 S.A.F. Praha spol. s r. o., Český Brod
  • 131 SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co, Ltd., Čína
  • 176 Strojírny Podzimek, s. r. o., Třešť
  • 151 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 189 Veletrhy Brno, a. s., Brno
  • 175 ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou
  • 202 47. slévárenské dny® 2010

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2010

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole