Slévárenství 05 - 06/2005

Slévárenství 05 - 06/2005

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2005

 • obsah
  • Elbel, T.:
   • Jakost odlitků začíná u konstruktéra
 • OD NÁVRHU PO FINÁLNÍ ODLITEK – SPOLUPRÁCE SLÉVÁRNY A KONSTRUKTÉRA
  • 223 Bednář, B.:
   • Technologičnost konstrukce odlitků
   • Technologicality of casting design
  • 228 Štěpán, T. – Machulda, J.:
   • Nový odlitek radiátoru firmy Viadrus vznikl dobrou spoluprací slévárny s konstruktéry
   • A new casting of a radiator of the firm Viadrus resulted from good co-operation of the foundry with designers
  • 232 Herman, A. – Maroušek, L.:
   • Vztah konstruktér – technolog pro technologii tlakového lití
   • Relation of a designer and a technologist of pressure die-casting
  • 235 Werner, H. – Fahr, D.:
   • Konstrukce odlitků „přesně odpovídající požadavkům“ – partnerstvím ve vývoji a technologickou zdatností k novým příležitostem na trhu
   • Casting design „strictly meeting demands“ – through the partnership in development and technological proficiency to new opportunities on the market
  • 238 Maire, E. du:
   • Nové metody systematické optimalizace velkých litých součástí
   • New methods of systematic optimization of heavy cast parts
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 243 Kořený, R. a kol.:
   • Pevnostní a plastické vlastnosti slitin hliníku při vysokých teplotách
   • Strength and plastic properties of aluminium alloys at high temperatures
  • 250 Rudy, Cz. – Fedoryszyn, A. – Novotný, J.:
   • Proces míchání ve vířivých mísičích
   • Mixing process in whirling mixers
  • 255 PŘEDSTAVENÍ FIREM
 • RUBRIKY
  • 265 Roční přehledy
  • 268 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 275 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 281 Odborné semináře a konference
  • 284 Aktuality z domova
  • 285 Aktuality ze zahraničí
  • 289 Blahopřejeme
  • 290 Vzpomínáme
 • obsah inzertní části
  • OBÁLKA
  • SAND TEAM, spol. s r. o., Brno
  • Maschinenfabrik Gustav Eirich, GmbH&Co, Německo
  • Veletrhy Brno, a.s.
  • ASHLAND–SÜDCHEMIE–CZ s.r.o., Brno
  • Commexim Group s.r.o., Jílové u Prahy-Radlík
  • KERAMOST, a.s., Most
  • SPECTRO CS, s.r.o.,Ostrava-Zábřeh
  • ATLAS COPCO s.r.o., Praha
  • METAKON, s.r.o., Brno
  • LHP Industry, s.r.o., Brno
  • ROBOTERM, spol. s r.o., Chotěboř
  • Targi Kielce Sp. z.o.o., Polsko
  • FORMAT 1, spol. s r.o., Křenovice u Brna
 • VKLÁDANÁ INZERCE
  • LÜHR FILTER GmbH, Rakousko
  • Kovobrasiv Mníšek spol. s r. o., Mníšek pod Brdy

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2005

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole