Slévárenství 05 - 06/2001

Slévárenství 05 - 06/2001

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 05 - 06/2001

 • Obsah
  • 287 Elbel, T.:
   • Česká slévárenská společnost a její vstup do 21. století
  • 288 Stavěníček, V.:
   • Slévárenství a jeho nové perspektivy
  • 290 Sharp, J. D.:
   • Naše dědictví slévárenského řemesla
  • 293 Dvořáček, J.:
   • Slévárenství OUO VADIS?
  • 299 Ambos, E.— Báhr, R. — Brahmann, M.:
   • Aktuální výzvy slévárenskému průmyslu z hlediska výroby automobilů — trendy vývoje techniky v oblasti technologií a informatiky
  • 302 Pupava, J.— Dopp, R.:
   • Příspěvek k metalurgickému hodnocení elektricky tavené LLG pro automobilové odlitky
  • 306 Trbižan, M. - Weif3, K. - Trbižanová, K.:
   • Klíčem je progresivní technologie
  • 309 Vogel, R. — Jiříkovský, J.:
   • Zkoušení bentonitových formovacích směsí
  • 313 Sehnal, V.:
   • Slévárenské nátěry
  • 314 Didion, M. - Grillo, A. - Horáček, M.:
   • Rotační bubny DIDION pro slévárenství
  • 319 Klíma, J.:
   • Automatizovaná pracoviště tlakového lití
  • 322 Drápela, M. - Adam, D.:
   • Progresivní technologie pro tvorbu modelů a výrobků v oblasti slévárenství
  • 325 Grmela, V.:
   • Použití CAD/CAM systému CADKEY/SURFCAM ve slévárenství
  • 328 Hindrich, M.:
   • Představení firmy GUT CZ, s.r.o., Brno
  • 330 Inovace odlévání
  • 332 Fryč, P. — Neudert, A.:
   • Zkušenosti s řízením jednotné formovací směsi
  • 336 Kristoň, F. - Svadbík, M.:
   • Informační systém - základní předpoklad pro zvyšování produktivity slévárenské výroby
  • 341 Staněk, P.:
   • SLEVARSYS — kapacitní a stimulační funkce, ekonomické přínosy systému
  • 343 Herman, A. - Luňáček, K.:
   • Využití počítačové simulace při výchově mladých slévárenských odborníků
  • 346 Rozvoj projektu www.slevarenstvi.cz
  • 349 Švardala, L.:
   • Rozšíření analytických možností spektrometru SPECTROLAB JrCCD
  • 351 Kafka, V. a kol.:
   • Výsledky nákladového porovnání výrobních způsobů tavení tekuté fáze pro výrobu odlitků na bázi železa
  • 355 Mores, A.:
   • Technické požadavky a přejímání odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
  • 362 Žilka, V.:
   • 10 let aplikací technických plynů a know-how Linde Technoplyn, a.s., v České republice
  • 364 Vytvořme společnou organizaci pro řešení problémů slévárenské výroby
  • 366 Roučka, J. a kol.: Slévárenská technologická příručka
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1. str.. FORMSERVIS, spol. s r.o., Brno
  • 2. str. Sebesta — služby slévárnám — Brno
  • 3. str.. Hunter Automated Machinery Corporation, USA
  • 4. str. SAND TEAM, spol. s r.o., Brno
  • BŮHLER Druckguss AG, Švýcarsko
  • SAND TEAM, spol. s r.o., Brno
  • NEMETZGUSS, Rakousko
  • SPECTRO CS, s.r.o., Ostrava
  • MAGNESIUM ELEKTRON RECYCLING CZ, s.r.o., Litvínov
  • DISA Industries, s.r.o., Příbram

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 05 - 06/2001

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole