Slévárenství 04/2002

Slévárenství 04/2002

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 04/2002

 • Obsah
  • 117 Eminger, S.:
   • Pracovní prostředí a bezpečnost práce ve slévárnách
   • Working environment and labour safety in foundries
  • 118 Paleček, M.:
   • Bezpečnost práce a Evropská unie
   • Occupational safety and EU
  • 121 Kučera, I.:
   • Kategorizace prací
   • Work categorization
  • 122 Křepinský, R.:
   • Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech po 1. 1. 2002
   • Employer´s duties at working accidents after 1st January 2002
  • 125 Lvončík, S.:
   • Odezva organizmu na pracovně-tepelnou zátěž pracovníků ve slévárenství
   • Response of the organism to working and thermal load of the workers in foundry industry
  • 128 Plachý, V. – Pelikánová, D.:
   • Praktické zkušenosti s měřením faktorů pracovního prostředí a s vyhláškou č. 89/2001
   • Practical experience with measuring of working environment factors and with decree No. 89/2001
  • 131 Pazdera, P.:
   • O filtrech z jiného pohledu
   • About filter systems from another point of view
  • 132 Cásek, S. – Kulík, J. – Tejkal, A.:
   • Desáté výročí založení samostatné Slévárny Kuřim, a.s.
   • Padesáté výročí slévárenské výroby v Kuřimi
   • The 10th anniversary of establishment of the independent foundry Slévárna Kuřim, joint-stock company
   • The fifthy anniversary of foundry production at Kuřim
  • 135 Bolibruchová, D. – Tillová, E. – Chalupová, M.:
   • Skúmanie vplyvu doby tepelného spracovania na mechanické vlastnosti a štruktúru odliatku hlavy valcov
   • Study of influence of heat treatment time on mechanical properties and structure of a cylinder head casting
  • 140 Piekarski, B. - Kubicki, J.:
   • Ochrana oceli na odlitky 36 % Ni/18 % Cr povlaky na bázi hliníku před vlivem atmosféry nasycené uhlíkem
   • Aluminium base coatings for protection of 36 % Ni/18 % Cr cast steel against carburizing atmospheres
  • 145 Smejkal, J.:
   • Měření tvrdosti odlitků dynamickou metodou
   • Castings hardness measuring by dynamic method
  • 150 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 151 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 156 Vědecko-výzkumné práce
  • 158 Z odborného života
  • 159 Jubilea
  • 160 Ekologie
  • 161 Aktuality z domova
  • 165 Aktuality ze zahraničí
  • 168 Roční přehledy
  • 173 Ze zahraničních časopisů
 • Obsah inzertní části
  • obálka
  • 1.str. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové
  • 2. str. CIPRES FILTR BRNO, s.r.o.
  • 3. str. Ekoglobal, s.r.o., Hradec Králové
  • 4. str. BVV – FOND-EX, Brno
 • vložený list
  • APF Albrecht – průmylsová filtrace, Praha
  • ŘEMPO VEGA, s.r.o., Kroměříž
  • Slévárna Kuřim, a.s.
  • METAL, Kielce, Polsko
  • MERITE PRESS s.o., Polsko
  • CEMC Praha
  • Zdeněk Juruš, Šumperk
  • Igor Láník – Techservis Boskovice
  • Testima, spol. s r.o., Praha
  • ENVITES, spol. s r.o., Brno
  • ARDIA, Vamberk
  • ALMAX Trade, Mníšek pod Brdy
  • NTP, sp. z o.o., Polsko

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 04/2002

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole