Slévárenství 04 - 05/2003

Slévárenství 04 - 05/2003

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 04 - 05/2003

 • Obsah
  • 133 K padesátinám časopisu Slévárenství
  • The fiftieth anniversary of the journal Slévárenství
  • 136 Elbel, T.:
   • Česká slévárenská společnost – osmdesát let činnosti a spolupráce 1923–2003
   • Czech Foundrymen Society – eighty years of activities and cooperation 1923–2003
  • 143 Hučka, J.:
   • Ke 100. výročí narození Ing. Nikolaje Chvorinova
   • One hundred years from Nikolaj Chvorinov´s birth
  • 147 Engels, G.:
   • Půl století slévárenského průmyslu – co zůstává a co se mění
   • Fifty years of foundry industry – constants and variables
  • 151 Ambos, E. – Bähr, R. – Brahmann, M. – Bouška, O.:
   • Současné a budoucí požadavky na odlitky pro automobilový průmysl
   • Present and future demands and solutions for automotive castings
  • 155 Hindrich, M.:
   • Moderní regenerační zařízení ve slévárně oceli PSP Slévárna, a.s., Přerov
   • Modern reclamation equipment in steel foundry PSP Slévárna, joint-stock company, Přerov
  • 157 Fenyes, L. M.:
   • Systém rozpoznávání modelu
   • Pattern recognition system
  • 162 Trojan, J.:
   • DISA – od tekutého kovu po odlitek připravený k opracování
   • DISA – from liquid metal to a casting ready for machining
  • 166 Herman, A. – Hirsch, F. – Stunová, B. – Maroušek, L.:
   • Využití programu PAM-CAST pro technologii tlakového lití
   • Use of PAM-CAST for pressure die casting technology
  • 169 Staněk, P.:
   • SLEVARSYS – komplexní nástroj pro řízení slévárny
   • SLEVARSYS – complete information service for foundries
  • 172 Kristoň, F. – Svadbík, M. – Perůtka, M.:
   • Systém OPTI – deset let na českém a slovenském trhu
   • The OPTI system – ten years on the Czech and Slovak markets
  • 177 Gavenčiak, L. – Rubenzucker, F.:
   • Systém regulace elektrod obloukových pecí ArCOS-NT
   • Control system of electrodes of arc furnaces ArCOS-NT
  • 179 Sedlák, Z.:
   • Integrované povolování a stavební zákon
   • Integrated permission and the building law
  • 182 Lichý, P.:
   • Vliv teplotních podmínek na kvalitu jednotné bentonitové směsi z pohledu oolitizace křemenných zrn
   • Influence of thermal conditions on the quality of unit bentonite sand from the point of view of oolitization of quartz grains
  • 186 Hampl, J. – Válek, T. – Vondrák, V.:
   • Objemové smrštění litin mezi teplotou lití a tuhnutí
   • Volume contraction of cast iron in temperature range between the point of pouring and the point of solidification
 • Obsah inzertní části
  • Obálka
  • 1. str. Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Brno
  • 2. str. DISA Group, Příbram
  • 3. str. Keraunion, a.s., Dubí
  • 4. str. Foseco česká s.r.o., Příkazy
  • Alcan Děčín Extrusions s.r.o.
  • Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • Linde Technoplyn, a.s., Praha
  • Techservice CZ, s.r.o., Brno
  • GUT CZ, s.r.o., Brno
  • Sand Team, spol. s r.o., Brno
  • DISA Group, Příbram
  • FORMAT 1 spol. s r.o., Křenovice u Brna
  • Metal, Polsko
  • Veletrhy Brno, a.s., FOND-EX
 • vložený list
  • SIAD Technické plyny spol. s r.o., Braňany u Mostu
  • SD Software s.r.o., Plzeň

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 04 - 05/2003

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole