Slévárenství 03 - 04/2018

Slévárenství 03 - 04/2018

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 03 - 04/2018

 • ÚVODNÍ SLOVO | Introductory word
  • 89 BRYKSÍ STUNOVÁ, B.:
   • Lehké a barevné
 • NEŽELEZNÉ KOVY | Non-ferrous metals
  • 91 BRYKSÍ STUNOVÁ, B.
   • Hliník a jeho slitiny z pohledu historie, současnosti a budoucnosti
   • Aluminium and its alloys from the perspective of the history, the present and the future
  • 96 ŠERÁK, J.; VOJTĚCH, D.
   • Jak se mění mechanické vlastnosti vybraných slévárenských hliníkových slitin v rámci materiálových norem
   • How the mechanical properties of chosen foundry aluminium alloys change within their material standards
  • 102 LÁNA, I.
   • Měrná elektrická vodivost k hodnocení vlastností slitin neželezných kovů
   • Specific electric conductivity for evaluation of non-ferrous alloys properties
  • 109 LUŇÁK, M.; RULCOVÁ, A.
   • Optimalizace lití odlitku ze slitiny UNIFONT 90
   • Optimization of pouring the casting of the UNIFONT 90 alloy
  • 114 HORKÝ, K.; LUŇÁK, M.
   • Zkušenosti se separačními postřiky kovových forem pro slitiny AlSi
   • Experience with separating sprays of metal moulds for AlSi alloys
 • ODBORNÉ ČLÁNKY | Specialized articles beyond given topic
  • 119 VLASÁK, T.; NEUMANNOVÁ, Š.; HAKL, J.; ČECH, J.; SOCHOR, J.
   • Vlastnosti lité oceli P91 vyráběné v České republice
   • Properties of P91 cast steel produced in the Czech Republic
 • LITERÁRNÍ PŘEHLEDY | Literary overviews
  • 122 Neželezné kovy ve slévárenských časopisech a sbornících
  • Non-ferrous metals in foundry journals and proceedings
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 124 ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč
   • Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl
  • 126 BÜHLER AG, Švýcarsko
   • Tlakové licí stroje Carat: řešení zaměřené na výrobu technologicky náročných dílů, které přináší co nejvyšší tvorbu hodnot
   • Carat: The solution with highest value creation for sophisticated parts
  • 128 MECAS ESI, s.r.o., Brno
   • Dvojnásobné zvýšení produkce na „první dobrou”? Jedině s možností virtualizace licího stroje
 • ROZHOVORY | Interviews
  • 131 MANOUŠEK, P. R.
   • Dílnu smí opustit jen kvalitní zvon
 • RUBRIKY | Sections
  • 132 Kalendář akcí | Schedule of events
  • 134 Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 135 Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 141 Zprávy Spolku přesného lití | News from the Czech Investment Casting Association
  • 142 Slévárenské kongresy | Foundry congresses
  • 143 Transactions AFS 2017
  • 144 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals
  • 146 Ze zahraničních časopisů | From the foreign foundry journals
  • 148 Zajímavosti | Curiosities
  • 152 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 153 Aktuality | News
  • 153 Mezioborové informace | Interdiscipinary information
  • 154 Nekrolog | Obituary
  • 155 Vzdělávání | Education
 • OBÁLKA | Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • SSČR, profesní vzdělávání pracovníků
  • WFO, 73th WFC
  • Messe Stuttgart, CastForge 2018
 • INZERCE | Advertisements
  • 130 ALFE BRNO, s.r.o.
  • 156 AlFeCopper Trading s.r.o., Dlouhá Loučka
  • 125 ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč 127 BÜHLER AG, Švýcarsko
  • 140 ČSS, 26. seminář Ekologie a slévárenství
  • 85 ČSS, 55. slévárenské dny
  • 113 ČSS, N-tým, seminář Vady odlitků 90 ČVUT Praha, skupina slévání
  • 88 Ediční plán Slévárenství 2018
  • 95 Industrial IT, s.r.o., Brno
  • 129 MECAS ESI, s.r.o., Brno
  • 156 Technické muzeum v Brně
  • 142 VIDA! science centrum, Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 03 - 04/2018

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole