Slévárenství 03 - 04/2016

Slévárenství 03 - 04/2016

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 03 - 04/2016

 • ÚVODNÍ SLOVO l Introductory word
  • 81 LÁNA, I .
 • ODLITKY ZE SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVU | Castings from non-ferrous metals
  • 82 BRYKSÍ S TUNOVÁ, B . – H ENZL, D .
   • Slitiny hliníku pro písty spalovacích motoru a kompresoru
   • Aluminium alloys for combustion engines and compressors pistons
  • 86 PODPROCKÁ, R . – MALIK, J . – BOLIBRUCHOVÁ, D .
   • Vplyv teplotných faktorov na výskyt chyby nedoliatia odliatku Stirnplatte 033 montovaného do hydraulických cerpadiel používaných v automobilovom priemysle
   • Influence of temperature factors on the occurrence of the misrun defect in a Stirnplatte 033 casting fitted to hydraulic pumps used in the automotive industry
  • 90 BRICÍN, D . – KRÍŽ, A . – HÁLA, M .
   • Problematika odlévání drobných dílu pro hudební prumysl
   • Problematic of casting of small parts for music industry
  • 93 ŽIHALOVÁ, M . – BOLIBRUCHOVÁ, D .
   • Vplyv pridávania korektorov železa na kryštalizáciu zliatiny AlSi10MgMn so zvýšeným obsahom železa
   • Influence of adding the iron correctors on crystallization of the AlSi10MgMn alloy with increased iron content
 • PŘEHLEDOVÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY | Overview peer-reviewed articles
  • 97 PTÁCEK, J .
   • Modifikace slitin hliník-kremík ocima literatury
   • Modification of aluminium-silicium alloys through the eyes of literature
 • Z PRAXE | Articles oriented to practice
  • 102 LUNÁK, M . – HORKÝ, K .
   • N-tým aneb tvorba komplexního katalogu vad hliníkových odlitku
   • N-team or creating a complex catalogue of defects of aluminium castings
 • FIREMNÍ PREZENTACE | Presentations of companies
  • 105 PEP SET – úcinný pojivový systém nezatežující životní prostredí – zkušenosti ze slévárny Al slitin (ASK Chemicals, s. r. o., Brno)
  • 108 Poctivé pracovní odevy s dlouhou životností pro nárocný prumysl (Altreva, spol. s r. o., Trebíc)
  • 110 Co musí slévárny vedet o 3D tisku (MCAE Systems, s. r. o., Kurim)
  • 112 MORGAN MMS predstavuje nový kelímek Z2e2 | Meritelná úspora energie, zvýšená efektivita a životnost (LANIK, s. r. o., Boskovice)
  • 114 Mazání minimálním množstvím maziva snižuje náklady, zlepšuje ochranu životního prostredí a bezpecnost práce | Díky novému mazivu pro písty Micro Dose™ lze výrazne snížit spotrebu, prodloužit životnos t a zvýšit kvalitu dílu (Chem-Trend GmbH, Maisach/Gernlinden, Nemecko)
  • 116 Kryogenní odstranování otrepu z kovových odlitku (Messer Technogas, s. r. o., Praha)
  • 117 Podporte rozvoj Vaší firmy na všech úrovních! (Eurovision, a. s., Brno)
 • RUBRIKY | Sections
  • 118 Rocní prehledy | Annual overviews
  • 122 Zprávy Svazu sléváren Ceské republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 125 Zprávy Ceské slévárenské spolecnosti | News from the Czech Foundrymen Society
  • 128 Slévárenská výroba v zahranicí | Foundry production abroad
  • 132 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs
  • 134 Aktuality | News
  • 135 Vysoké školy informují | Information from universities
  • 136 Transactions AFS 2015
  • 137 Zahranicní slévárenské casopisy | Foreign foundry journals
  • 139 Ze zahranicních casopisu | From the foreign journals
  • 141 Blahoprejeme | Congratulations
  • 141 Umelecké odlitky | Art castings
  • 142 Z historie | From the history
 • OBÁLKA | Cover
  • ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • CIPRES FILTR BRNO, s. r. o.
  • FOSECO, Ostrava
 • INZERCE | Advertisements
  • 109 Altreva, spol. s r. o., Trebíc
  • 117 Eurovision, a. s., Brno
  • 115 Chem-Trend GmbH, Maisach/Gernlinden, Nemecko
  • 77 KOVOLIS HEDVIKOV, a. s.
  • 113 LANIK, s. r. o., Boskovice
  • 111 MCAE Systems, s. r. o., Kurim
  • 116 Messer Technogas, s. r. o., Praha
  • 80 Veletrhy Brno, a. s.

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 03 - 04/2016

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole