Slévárenství 03 - 04/2013

Slévárenství 03 - 04/2013

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 03 - 04/2013

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 85 Š e n b e r g e r , J .
 • LITINA S KULIČKOVÝM A VERMIKULÁRNÍM GRAFITEM
  • 86 M o r e s , A .
   • Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem v České republice, stav v roce 2012
   • Production of spheroidal graphite iron castings in the Czech Republic, the state in 2012
  • 95 K a ň a , V . a k o l .
   • Použití filtrace při odlévání odlitků z austenitických niklových litin
   • Using of filtration at pouring of castings from austenitic nickel cast irons
  • 99 B o u š k a , O . a k o l .
   • Výroba odlitků z litiny s červíkovitým grafitem v podmínkách Slévárny HEUNISCH Brno, s. r. o.
   • Production of castings from vermicular graphite cast iron in conditions of the foundry of Slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o. (Ltd.)
  • 106 O d e h n a l , J . – J a k u b , J .
   • Současný stav výroby litiny s kuličkovým grafitem ve slévárně PILSEN STEEL, s. r. o.
   • Present state of spheroidal graphite cast iron production in the foundry of the PILSEN STEEL, s. r. o. (Ltd.)
  • 109 E l b e l , T . – H a m p l , J .
   • Termodynamická analýza litin s různými druhy grafitu
   • Thermodynamic analysis of cast irons with different graphite shapes
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 115 S t r á n s k ý , K . a k o l .
   • K možnostem aplikace teorie fyzikální podobnosti na výskyt trhlin a prasklin v ocelových odlitcích ovlivněných průběhem redukčního období při tavení oceli v elektrických obloukových pecích (EOP)
   • To possibilities of application of the theory of physical similarity for shrinkage and cold cracks occurrence in steel castings influenced by the course of reduction period during steel melting in electric arc furnaces
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 120 50 let s DISAMATIC® / Velký, vertikální a hospodárný (DISA Industries s. r. o., Příbram)
  • 122 P a s e k a , R . – P o u s , L .
   • I v malých slévárnách má informační systém své nezastupitelné místo (ESB Slévárna, s. r. o.; První plzeňská galvanovna, s. r. o.)
  • 124 Boehm, R. – Asal, J. – Munker, B.:
   • Cesta k ekonomické a bezemisní slévárně (Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín)
  • 128 Vakuové technologie pro moderní slévárenství (ACESO Praha s. r. o., Praha)
 • RUBRIKY
  • 130 Roční přehledy
  • 135 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 138 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 141 Ze zahraničních časopisů
  • 142 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 145 Vysoké školy informují
  • 146 Zahraniční slévárenské časopisy
  • 148 Vzdělávání
  • 149 Umělecká litina
  • 149 Blahopřejeme
  • 149 Nekrolog
  • 150 Z historie
 • OBÁLKA
  • DISA Industries s. r. o., Příbram
  • RGU CZ s. r. o., Brno
  • HWS Maschinenfabrik GmbH, Německo
  • FOSECO, Ostrava
 • inzerce
  • 129 ACESO Praha s. r. o., Praha
  • 81 Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
  • 107 Calcom ESI SA, Švýcarsko
  • 119 Eurometal servis s. r. o., Havlíčkův Brod
  • 84 Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • 137 Svaz sléváren ČR Vzdělávejte se!
  • 156 Targi Kielce SA, Polsko
  • 127 Veletrhy Brno a. s., Brno
  • 156 Vítkovické slévárny
  • 140 50. slévárenské dny® 2013

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 03 - 04/2013

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole