Slévárenství 03 - 04/2011

Slévárenství 03 - 04/2011

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 03 - 04/2011

 • ÚVODNÍ SLOVO
  • 65 Š e n b e r g e r , J .
   • Zamyšlení nad pojmem progresivní technologie s ohledem na české slévárny
 • PROGRESIVNÍ SLÉVÁRENSKÉ TECHNOLOGIE
  • 66 B u r i a n , A . a k o l .
   • Další rozvoj technologie GEOPOL® s anorganickým pojivem
   • Further development of the GEOPOL® technology with inorganic binders
  • 69 J o c h , A . a k o l .
   • Odlévání turbínových kol turbodmychadel technologií přesného lití s využitím rotace skořepinové formy ve vakuu
   • Casting of turbo-blower turbine wheels by investment casting technology with use of rotation of a shell mould in vacuum
  • 72 H e r z á n , Z . a k o l .
   • Výroba ocelových odlitků střižných nástrojů pro automobilový průmysl
   • Manufacture of steel castings for shearing tools for automobile industry
  • 77 V a l á š k o v á , E .
   • Laboratorní zpracování dentálních slitin
   • Laboratory processing of dental alloys
  • 80 H a n á k o v á , Z . – I n e k , V .
   • Lití šperků technikou ztraceného vosku
   • Casting of jewels by the lost wax technology
  • 82 T o l a r , J .
   • Metoda bezmodelového formování a její uplatnění v praxi
   • Patternless moulding method and its application in practice
  • 85 C i l e č e k , J . – M i k u l k a , V .
   • Přesné odlitky pro letecký průmysl vyráběné metodou vytavitelného modelu
   • Investment castings for aircraft industry made by the investment pattern method
 • ODBORNÉ ČLÁNKY
  • 87 P r i b u l o v á , A . a k o l .
   • Možnosti využitia zlievarenských trosiek pri výrobe betónov
   • Possibilities of using the foundry slags at manufacture of concretes
 • Z PRAXE
  • 92 V l a s á k , T . a k o l .
   • Žárupevnost a krátkodobé mechanické vlastnosti lité oceli P91
   • Creep strength and short-time mechanical properties of P91 cast steel
 • FIREMNÍ PREZENTACE
  • 61 Mezinárodní setkání průmyslu korozivzdorných ocelí STAINLESS 2011, Brno 17.–18. května 2011 (Veletrhy Brno, a. s., Brno)
  • 64 JUNKER na Slovensku. Montáž středofrekvenčních tavicích pecí (JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice)
  • 96 HOLLOTEX EG Runner & HOLLOTEX C2-FH. Skutečná alternativa s nízkou hmotností k šamotovým vtokovým soustavám (FOSECO, Ostrava)
  • 100 Interview s ředitelem Stefanem Sommerem (ASK Chemicals GmbH, Hilden, Německo)
  • 103 Č v a n d a , P . – C i l e č e k , J .
   • Pracoviště pro tepelné zpracování Al odlitků vyhovující podmínkám NADCAP (LAC, s. r. o., Rajhrad)
 • RUBRIKY
  • 104 Roční přehledy
  • 106 Zprávy Svazu sléváren České republiky
  • 110 Zprávy České slévárenské společnosti
  • 115 Slévárenská výroba v zahraničí
  • 117 Vysoké školy informují
  • 118 Vzdělávání
  • 119 Slévárenské konference
  • 121 Blahopřejeme
  • 124 Z historie
 • OBÁLKA
  • FOSECO, Ostrava
  • FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna
  • SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING Co, Ltd., Čína
  • SAND TEAM, spol. s r. o., Holubice
 • inzerce
  • 101 ASK Chemicals GmbH, Německo
  • 113 FINAPRA, a. s., Praha
  • 64 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice
  • 103 LAC, s. r. o., Rajhrad
  • 123 ROBOTERM spol. s r. o., Chotěboř
  • 123 Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko
  • 61 Veletrhy Brno, a. s., Brno MSV, STAINLESS
  • 95 Veletrhy Brno, a. s., Brno GIFA

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 03 - 04/2011

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole